ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τέχνη και ξερό ψωμί

Τέχνη και ξερό ψωμί

Το 91% των Ελλήνων εικαστικών καλλιτεχνών δυσκολεύεται να πληρώσει τους πάγιους λογαριασμούς του και το 87% για ικανοποιητική θέρμανση. Οι περισσότεροι εργάζονται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, ανασφάλιστοι (61%), και θεσμικά ανοχύρωτοι, καθώς οι πιο πολλές συμφωνίες τους συνάπτονται προφορικά. Δύο στους τρεις (66%) δηλώνουν ελάχιστα αισιόδοξοι για το μέλλον.

To προφίλ των εικαστικών καλλιτεχνών στην Ελλάδα σκιαγραφεί η πρώτη πανελλαδική έρευνα για τις συνθήκες εργασίας και βιοπορισμού τους, την οποία πραγματοποίησε το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης-MOMus, τη διετία 2016-2018 (ερευνητές οι: Αλέξανδρος Μπαλτζής και Νικόλαος Τσιγγίλης).

Στα ερωτήματα απάντησαν 591 καλλιτέχνες (38% άνδρες, 62% γυναίκες) ηλικίας από 32 έως 57 ετών. Οι περισσότεροι έχουν έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, προέρχονται από μεσαίες και ανώτερες κοινωνικές τάξεις και χωρίζονται σε νεοεισερχόμενους (45%) και αυτούς που διαθέτουν δεκαετή και πλέον εμπειρία (55%). Οι απαντήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι εικαστικοί καλλιτέχνες αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική κατηγορία παρόλο που πρόκειται για εργαζομένους με αρκετά υψηλή μόρφωση, ειδίκευση και γνώσεις ξένων γλωσσών. Η πλειονότητα δυσκολεύεται να βιοποριστεί αποκλειστικά από το επάγγελμα του εικαστικού καλλιτέχνη. Μόνο περίπου το ένα τέταρτο έχει ως κύρια πηγή βιοπορισμού την καλλιτεχνική του εργασία (24%). Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες εργάζονται και ως εκπαιδευτικοί εικαστικών μαθημάτων ή σε άλλα επαγγέλματα, με διάφορους τύπους εργασιακών σχέσεων (56%), ενώ ένας στους πέντε εργάζεται ταυτόχρονα και στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, αλλά και σε άλλο επάγγελμα. Αξίζει να σημειώσουμε, πάντως, ότι σε ποσοστό 85% απάντησαν ότι θα προτιμούσαν να εργάζονται αποκλειστικά ως εικαστικοί καλλιτέχνες βάζοντας πάνω απ’ όλα την τέχνη.

Σε ό,τι αφορά την προβολή και προώθηση του έργου των καλλιτεχνών, οι γκαλερί επικρατούν έναντι των μουσείων και των θεσμικά κατοχυρωμένων διοργανώσεων, όπως οι Μπιενάλε. Αξιοσημείωτη είναι η θέση που καταλαμβάνει το Διαδίκτυο τόσο για την προβολή και προώθηση (49%) όσο και για την εξεύρεση εκθεσιακού χώρου (37%).

Το κύριο βάρος όμως της χρηματοδότησης για την παραγωγή και προώθηση του έργου τους το επωμίζονται οι ίδιοι οι καλλιτέχνες με τη συνδρομή κυρίως του συγγενικού τους περιβάλλοντος. Για την προβολή τους παίζουν σημαντικό ρόλο η κοινωνική τους δικτύωση και οι ιδιωτικές αίθουσες τέχνης, οι οποίες σύμφωνα με το 85% των ερωτηθέντων ζητούν προμήθειες της τάξεως του 35%-55% από την πώληση των έργων τους καθώς, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα σε καλλιτέχνη και κοινό, βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

Επίσης, περίπου το 80% των καλλιτεχνών δεν έχει ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των έργων, η πρόσβαση στην οποία αποτελεί ένα από τα προβλήματα εξέχουσας σημασίας, όπως φαίνεται στην έρευνα και από τη θέση που καταλαμβάνει στην ιεράρχηση των προβλημάτων (μαζί με το ισχύον φορολογικό καθεστώς και το αίσθημα ανασφάλειας στην καλλιτεχνική εργασία).

Τα αποτελέσματα της έρευνας –παρουσιάστηκαν, χθες, στο Μουσείο Αλεξ Μυλωνά της Αθήνας–, ανοίγουν μεγάλη συζήτηση για την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών. Κυρίως αναδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα της θεσμικής θωράκισης της δουλειάς τους όπου η πολιτεία μπορεί να συμβάλει.