ΒΙΒΛΙΟ

It’s All Greek: Δάνειες λέξεις από τα αρχαία ελληνικά και η ιστορία τους

It’s All Greek: Δάνειες λέξεις από τα αρχαία ελληνικά και η ιστορία τους

Μια συνοπτική παρουσίαση της ετυμολογικής προέλευσης και σημασιολογικής εξέλιξης των λέξεων, όπως και η διαδρομή που αυτές ακολούθησαν, συχνά μέσω της Λατινικής η άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών, μέχρι την ένταξη τους στα Αγγλικά.

 Στο βιβλίο αυτό, οργανωμένο εν είδει αλφαβητικά καταχωρισμένων λημμάτων, καταγράφονται κοινόχρηστες λέξεις της αγγλικής γλώσσας οι οποίες καταδεικνύουν την επιρροή που τα Αρχαία Ελληνικά άσκησαν σε αυτήν.

Το βιβλίο αναδεικνύει τη σημασία της ελληνικής γλώσσας για τη δημιουργία νεολογισμών, που αργότερα πέρασαν ως αντιδάνεια στα Νέα Ελληνικά.

Αυτές οι λέξεις συνιστούν ένα ενδεικτικό και διαφωτιστικό δείγμα για το βαθύ αποτύπωμα που τα Αρχαία Ελληνικά έχουν αφήσει στην αγγλική γλώσσα, τη σύγχρονη lingua franca, όχι μόνο στο πλαίσιο των Επιστημών, οι οποίες βρίθουν από νεολογισμούς που συνιστούν σύνθεση ελληνικών λέξεων, αλλά και στο καθημερινό λεξιλόγιο.

It’s All Greek: Δάνειες λέξεις από τα αρχαία ελληνικά και η ιστορία τους-1

Εκδόσεις Παπασωτηρίου
www.ekdoseis-papasotiriou.gr
facebook.com/PapasotiriouBooks