ΒΙΒΛΙΟ

Ποιο είναι το μελλοντικό κράτος…

poio-einai-to-mellontiko-kratos-amp-8230-2164840

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ
Πολιτειολογία. Το κράτος ως μορφή
οργάνωσης των κοινωνιών
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 256

Γιατί δημιουργήθηκε το κράτος; Ποια η φύση και ποια τα κυριότερα στάδια της μορφολογικής εξέλιξής του; Ποια η μελλοντική προοπτική του κρατικού φαινομένου;

Τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά μπορεί να αναζητήσει κανείς στο νέο βιβλίο του Κώστα Χρυσόγονου. Ο τίτλος του «Πολιτειολογία» περιγράφει τον επιστημονικό κλάδο τον οποίο πραγματεύεται, συμπυκνώνοντας την 25ετή διδακτική εμπειρία του συγγραφέα, ως καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική σχολή του ΑΠΘ.

Σκοπός της μελέτης είναι να αναπτύξει με τρόπο συστηματικό, διδακτικό και συνάμα καινοτόμο, όλα τα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν την πολιτειολογία, ως του επιστημονικού εκείνου κλάδου, που ευρισκόμενου στο μεταίχμιο μεταξύ των οντολογικών και δεοντολογικών επιστημών, επιχειρεί να μελετήσει  το  κράτος,  κυρίως  όπως  αυτό  διαρθρώνεται στα συνταγματικά κείμενα, αλλά πρωτίστως  ως  πραγματικό  κοινωνικό φαινόμενο.

Η μελέτη αναπτύσσεται σε δύο άξονες: ο πρώτος αφορά τη γνωσιολογία, ενώ ο δεύτερος τη μορφολογία του κράτους. Στο πρώτο μέρος, ο συγγραφέας αναπτύσσει τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για τη φύση του κράτους, καθώς και τα ιστορικά και εννοιολογικά στοιχεία αυτού. Στο δεύτερο και εκτενέστερο μέρος, ο αναγνώστης μπορεί να βρει μια εξαντλητική παράθεση των μορφών που δύναται να προσλάβει το κράτος: Η ανάλυση αφορά το συνταγματικό κράτος (συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών συστημάτων), το κράτος έκτακτης ανάγκης (δικτατορίες, στρατιωτικά καθεστώτα, φασιστικό κράτος) και το κράτος του «υπαρκτού σοσιαλισμού» (συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων παραλλαγών του).

Στο επιλογικό κεφάλαιο του βιβλίου, ο συγγραφέας ατενίζει με κριτική σκέψη το μέλλον του κρατικού φαινόμενου. Μέσα από τη συνδυαστική ανάλυση των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, παραθέτει μία σειρά σκέψεων για τον τρόπο που αυτά επιδρούν επί της λειτουργίας του κράτους και κατ’ επέκταση επί της ουσίας της αντιπροσωπευτικής μας δημοκρατίας.