Επαναπροκήρυξη θέσεων Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Οικ. και Διοικητικής Υποστήριξης από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Επαναπροκήρυξη θέσεων Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Οικ. και Διοικητικής Υποστήριξης από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

33" χρόνος ανάγνωσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) στη χθεσινή του συνεδρίαση (με αριθμό: 1460/5.2.2020) εξέτασε τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Διευθυντή και ομόφωνα αποφάσισε να επαναπροκηρύξει τη θέση του Γενικού Διευθυντή, ώστε να δοθεί ευκαιρία να κατατεθούν από ενδιαφερόμενους και άλλες υποψηφιότητες.

Το Δ.Σ. αποφάσισε, επίσης, να επαναπροκηρύξει τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης διότι έχει κατατεθεί μόνο μία υποψηφιότητα. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα να κατατεθούν και νέες υποψηφιότητες.

Σχετικές αναρτήσεις θα γίνουν άμεσα στον ημερήσιο Τύπο, στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ. και τη Διαύγεια.

Η νέα προθεσμία για υποβολή των νέων υποψηφιοτήτων ορίστηκε σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευσή των σχετικών προκηρύξεων.