ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Διευκρινίσεις του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου για την υποβολή αίτησης στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Διευκρινίσεις του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου για την υποβολή αίτησης στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου διευκρινίζει στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας από το ΥΠΠΟΑ τα ακόλουθα:

1.Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ γίνονται δεκτές χωρίς την προσκομιδή Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας, εφόσον πληρούνται απαρέγκλιτα οι υπόλοιποι όροι του προγράμματος.

2.Οι αιτούντες των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν για την χρηματοδότηση με το ποσό των 2.500 ευρώ, οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά με τον ΚΑΔ έγγραφα κατά την υπογραφή της Σύμβασης προκειμένου να τους καταβληθεί η χρηματοδότηση.

3.Ο ενεργός ΚΑΔ παραμένει αναγκαίος όρος για την συμμετοχή στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για τη χρηματοδότηση παραγωγής κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, όπως και για το πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για τη χρηματοδότηση κινηματογραφικών έργων animation.