ΜΟΥΣΙΚΗ

Οριστική διάσωση του Μεγάρου Μουσικής

10s13megaro1

Η νομοθετική ρύθμιση της χρονίζουσας εκκρεμότητας της λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών θα προχωρήσει κατά πάσα πιθανότητα αύριο στη Βουλή με κατάθεση τροπολογίας στο νομοσχέδιο περί κυρώσεως πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διασώζεται οριστικά με διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του σε βάθος χρόνου με κρατική επιχορήγηση και εξασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Η διασφάλιση της λειτουργίας του οργανισμού προκύπτει από την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης τριετούς διάρκειας με ισοσκελισμένη χρήση ούτως ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα ελλειμμάτων.

Τα κτίρια στο Δημόσιο

Η απαλλαγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από το δάνειο αντισταθμίζεται από την παραχώρηση στο ελληνικό Δημόσιο του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων, παλαιών και νεότερων. Είναι μία λύση που ερμηνεύεται ως νέο ξεκίνημα με δυνατότητες οργάνωσης ενός καλλιτεχνικού προγράμματος από τη νέα περίοδο σε συνδυασμό με την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή. Η εξασφάλιση των θέσεων εργασίας εγγυάται εργασιακή ειρήνη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία. Το τελευταίο διάστημα απεργίες και στάσεις εργασίας του προσωπικού (λόγω καθυστέρησης καταβολής μισθών) είχαν προκαλέσει ανατροπές στο πρόγραμμα του Μεγάρου.

Το ελληνικό Δημόσιο θα διατηρήσει και την πλειοψηφία στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου σε αναλογία 8/3. Η λύση αυτή, που είναι αποτέλεσμα μακρών διαβουλεύσεων της διοίκησης του ΟΜΜΑ με διαδοχικές κυβερνήσεις και πολιτικά κόμματα, θεωρείται θετική, διότι φαίνεται να είναι η μοναδική που μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής.