Λειτουργικά κέρδη 457,3 εκατ. για τη ΔΕΗ το α΄ εξάμηνο του έτους

Λειτουργικά κέρδη 457,3 εκατ. για τη ΔΕΗ το α΄ εξάμηνο του έτους

2' 45" χρόνος ανάγνωσης

Αυξημένα λειτουργικά κέρδη κατέγραψε η ΔΕΗ στο πρώτο εξάμηνο του έτους, αποτέλεσμα των χαμηλών τιμών φυσικού αερίου και της οριακής τιμής συστήματος αλλά και της μείωσης της παραγωγής του λιγνίτη κατά 47,8%. Η εταιρεία ανακοίνωσε επαναλαμβανόμενο EBITDA α΄ εξαμήνου του 2020 ύψους 457,3 εκατ. ευρώ από 9,3 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019 και κέρδη προ φόρων 51,2 εκατ. ευρώ από ζημίες ύψους 318,4. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν στα 29,3 εκατ. ευρώ από ζημίες 274,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019.

Στο β΄ τρίμηνο του έτους το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε στα 275,3 εκατ. ευρώ από 75,6 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2019. Το α΄ εξάμηνο ωστόσο ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε κατά 2,4% (2.249,6 εκατ. από  2.305,2), λόγω του μειωμένου όγκου πωλήσεων κατά 15,5% ως συνέπεια της απώλειας μεριδίου αγοράς και της πτώσης της ζήτησης.

Ακόμη μεγαλύτερη μείωση της τάξης του 11,7% σημείωσε το β΄ τρίμηνο του έτους (755,4 εκατ. από 1.091,4). Η μείωση του β΄ τριμήνου αποτυπώνει τις επιπτώσεις της COVID-19 στη ζήτηση, η οποία υποχώρησε σε ποσοστό 12,7%. Τα μερίδια της επιχείρησης στη χονδρική και τη λιανική αγορά υποχώρησαν περαιτέρω στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά μειώθηκε στο 69,9% από 77% το α΄ εξάμηνο του 2019 και το μέσο μερίδιο στην παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών από την εταιρεία) περιορίστηκε στο 36,8% από 46,9%, λόγω της χαμηλότερης παραγωγής θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων.

Η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 47,8%, κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και υψηλότερων τιμών CO2 που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής το β΄ τρίμηνο του έτους που έφτασε στο 69,5%. Η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου μειώθηκε στο α΄ εξάμηνο κατά 15,4% και των υδροηλεκτρικών μονάδων κατά 18,2%.

Τα EBITDA της εταιρείας του α΄ εξαμήνου ενισχύθηκαν από την επιστροφή 44,8 εκατ. ευρώ αναθεώρησης του κόστους φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ από την Botas για τα έτη 2012-2019 με απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου, ενώ επηρεάστηκαν αρνητικά από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους 16,3 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση, όπως επισημαίνει η ΔΕΗ στη σχετική ανακοίνωσή της, επηρεάστηκαν θετικά από τη χαμηλότερη οριακή τιμή συστήματος, τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου καθώς και τον χαμηλότερο όγκο εκπομπών CO2, λόγω μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής. Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2 και αγορών ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν στο α΄ εξάμηνο του έτους κατά 561,3 εκατ. ευρώ (-33,7%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. Η ΟΤΣ υποχώρησε το α΄ εξάμηνο του 2019, σε 41,37 ευρώ η μεγαβατώρα από 66,75 ευρώ η μεγαβατώρα περιορίζοντας τις δαπάνες της ΔΕΗ για αγορές από τρίτους κατά 260,2 εκατ. ευρώ.

Σημαντικά μειωμένες είναι πάντως το α΄ εξάμηνο του έτους και οι δαπάνες για επενδύσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 160,6 εκατ. ευρώ έναντι 378 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019. Αντιθέτως μειωμένη κατά 45,1 εκατ. ευρώ είναι η δαπάνη μισθοδοσίας, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση του προσωπικού κατά 1.229 άτομα. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εξαμήνου ο επικεφαλής της εταιρείας Γιώργος Στάσσης εκτίμησε ότι στο σύνολο του έτους η λειτουργική κερδοφορία θα φτάσει στα 850-900 εκατ. ευρώ. «Για απτή απόδειξη όχι μόνο της προόδου της ΔΕΗ, αλλά και της συντονισμένης προσπάθειας που καταβλήθηκε γι’ αυτό στους τελευταίους 12 μήνες», έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα.