ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Καλύφθηκε πλήρως η ΑΜΚ – Άντληση κεφαλαίων 68,52 εκατ. ευρώ

terna-energeiaki-kalyfthike-pliros-i-amk-antlisi-kefalaion-68-52-ekat-eyro-561068854

Ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε πλήρως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ, με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Όπως ανακοινώθηκε ειδικότερα από την εταιρεία, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού 68.523.642 ευρώ μέσω της διάθεσης των νέων 6.229.422 μετοχών κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου (όπως είχε εξουσιοδοτηθεί από την ΕΓΣ των μετόχων της εταιρείας) σε κεφάλαια που διαχειρίζονται οι εξής διεθνείς επενδυτές ή/και συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες: Blackrock Inc., Anavio Capital Partners LLP, Kayne Anderson Capital Advisors LP, και Impax Asset Management.

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 100% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 68.523.642 ευρώ.

Πλέον, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 1.868.826,60 ευρώ, με την έκδοση 6.229.422 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, ενώ ποσό 66.654.815,40 ευρώ θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 36.044.507,40 ευρώ και θα διαιρείται σε 120.148.358 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία.