Νέος ψηφιακός μηχανισμός ελέγχου των κρατικών δαπανών

Νέος ψηφιακός μηχανισμός ελέγχου των κρατικών δαπανών

2' 19" χρόνος ανάγνωσης

Να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού ελέγχου των κρατικών δαπανών επιδιώκεται μέσω της δημιουργίας πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δημοσιονομικών ελέγχων που δρομολογεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών και τον υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη. Οι δημοσιονομικοί έλεγχοι σε φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου είχαν ατονήσει επί μακρόν, καθυστερούσαν σημαντικά να πραγματοποιηθούν, ενώ χώλαινε ο έγκαιρος καταλογισμός της υπέρβασης όταν οι δαπάνες μιας κρατικής υπηρεσίας είχαν διαφορά από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.  

Τον περασμένο Δεκέμβριο τέθηκε σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα δημοσιονομικών ελέγχων που υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), επιτρέποντας τη διενέργεια, ψηφιακά μόνο, των δημοσιονομικών ελέγχων. Το σύστημα αυτό, που είχε δημιουργηθεί από τη ΓΓΠΣΔΔ με ίδια μέσα, ενισχύεται πλέον περαιτέρω.

Σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, δημιουργείται ομάδα εργασίας που θα έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος, της διαλειτουργικότητάς του με τρίτα συστήματα και την παραγωγή αναφορών.  

Το έργο με εκτιμώμενο προϋπολογισμό της τάξεως των 470.000 ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας διαχείρισης του συνόλου των διενεργούμενων δημοσιονομικών ελέγχων και των ελέγχων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, με στόχο να καλυφθούν οι απαιτήσεις τής υπό σχεδιασμό νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Μέσω αυτής οι ελεγκτές θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν ανάλυση ρίσκου, κάτι που αποτελεί και μία από τις βασικές καινοτομίες του νέου συστήματος, όπως αναφέρουν πηγές που παρακολουθούν το έργο. Ως εκ τούτου, θα είναι πιο εύκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων για το εάν τα μεγέθη μιας ΔΕΚΟ ή ενός νοσοκομείου βρίσκονται «στο κόκκινο», με τις επιχορηγήσεις, τις δαπάνες μισθοδοσίας και τα ληξιπρόθεσμα χρέη να ανήκουν στα βασικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διενέργεια ενός δημοσιονομικού ελέγχου.  

Ακόμη, μέσω της ενιαίας πλατφόρμας, σε περιπτώσεις που η ελεγκτική ομάδα απαρτίζεται από στελέχη διαφορετικών υπηρεσιών, που ενδέχεται να μη βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιοχή, θα διευκολύνεται η διαδικασία πριν και  μετά τον έλεγχο, δηλαδή η προετοιμασία  και συγκέντρωση δεδομένων και η σύνταξη της έκθεσης ελέγχου. Και αυτό διότι επιτρέπεται η απομακρυσμένη διασύνδεση των χρηστών στο σύστημα, δίνοντας τη δυνατότητα στους ελεγκτές να συνεργάζονται σε όλες τις φάσεις διενέργειας ενός ελέγχου. 

Εν γένει, μέσω του νέου πλαισίου, επιδιώκεται η ενίσχυση της λογοδοσίας, οργανισμών, φορέων και εταιρειών του Δημοσίου, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν εφικτός ο έγκαιρος καταλογισμός των υπερβάσεων και κατ’ επέκταση η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων. Για την ολοκλήρωση του νέου πληροφοριακού συστήματος εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί κατά προσέγγιση περίπου ενάμισης χρόνος με αφετηρία το χρονικό διάστημα έναρξης υλοποίησής του.  

Το νέο σύστημα, που θα έχει ενισχυμένες λειτουργίες, θα αφορά τους ελέγχους –ήδη πραγματοποιούνται ψηφιακά– των 62 δημοσιονομικών υπηρεσιών εποπτείας και ελέγχου (ΔΥΕΕ) στις οποίες υπάγονται 500 ελεγκτές. Θα ελέγχονται όλοι οι φορείς της κεντρικής κυβέρνησης (υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, αποκεντρωμένες διοικήσεις), πάνω από 1.700 φορείς της γενικής κυβέρνησης (δήμοι, ΔΕΚΟ, νοσοκομεία κ.λπ.) και περισσότερα από 15.000 κληροδοτήματα.