ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από τη Eurobank

neo-programma-etheloysias-exodoy-apo-ti-eurobank-561070282

Σε ισχύ τέθηκε από χθες και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου του ομίλου της Eurobank. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους/δικηγόρους που συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31η/12/2020, με εξαιρέσεις για τους εργαζόμενους σε γενικές διευθύνσεις καταστημάτων, στον τομέα εξωτερικών δικτύων και εναλλακτικών καναλιών, στη γενική διεύθυνση στρατηγικής, στο investment banking κ.α.  Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ: 

– Εφάπαξ παροχής Α, για όσους δηλώσουν συμμετοχή έως και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα με την επιλογή αυτή, περιλαμβάνει ως βασική παροχή την καταβολή 45 μηνιαίων μισθών/αντιμισθίας, την καταβολή επιπλέον 5 μηνιαίων μισθών/αντιμισθίας σε όσους εργαζόμενους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής κατά την 01.09.2020 και την καταβολή δύο επιπλέον μηνιαίων μισθών/αντιμισθίας για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 01.09.2020 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του. Στο συνολικό μικτό ποσό των παροχών που προκύπτει από το άθροισμα των παραπάνω τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό 150.000 ευρώ.

– Αναγκαστικής άδειας δύο ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως το 70% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας του κατά την 01.09.20 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού επιδόματος γέννησης τέκνων. Για όλο το διάστημα αυτό θα καταβάλλονται στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως. Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 60% του μικτού ποσού Εφάπαξ Α, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής, το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας. Το σύνολο των παροχών αυτής της κατηγορίας δεν υπόκειται στο πλαφόν των 150.000 ευρώ και υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

– Αναγκαστικής άδειας πέντε ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν μηνιαίως το 80% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα πρώτα 2 έτη, τo 65% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για το 3ο έτος και τo 50% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα 2 τελευταία έτη, καθώς και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού επιδόματος γέννησης τέκνων. Θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 5 ετών, ενώ επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 30% του μικτού ποσού του Εφάπαξ Α. Στο συνολικό μικτό ποσό που θα προκύψει τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό των 250.000 ευρώ.

– Εφάπαξ παροχής Β, για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στους οποίους θα καταβάλλεται το ποσό της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν. 4194/2013 για δικηγόρους), χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55, προσαυξημένη κατά 50% ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής.