ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στήριξη επενδύσεων σε εφαρμογές 5G

stirixi-ependyseon-se-efarmoges-5g-561070315

Τη δημιουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (fund) «Φαιστός» για την υλοποίηση επενδύσεων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών 5G προβλέπει το σχέδιο νόμου «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που προγραμματίζεται να κατατεθεί, ενδεχομένως και σήμερα Τρίτη, προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.  

Μέσω του Ταμείου «Φαιστός» επιδιώκεται να διαμορφωθεί το απαραίτητο οικοσύστημα στην Ελλάδα που θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες των δικτύων 5ης γενιάς. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι, σε συνδυασμό με την παροχή κινήτρων για εμπροσθοβαρείς επενδύσεις (προβλέπονται από τους όρους του επικείμενου διαγωνισμού για το φάσμα 5G), θα επιταχυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών για τη δημιουργία πέμπτης γενιάς δικτύου 5G, που είναι 100 φορές ταχύτερο, συγκριτικά με το 4G. Και αυτό επειδή, όπως εξηγούν παράγοντες των τηλεπικοινωνιών, κατά παγκόσμια πρακτική, οι εν λόγω επενδύσεις συμβαδίζουν με τη ζήτηση, η οποία θα προέλθει, αρχικά και κατά βάση, από τις επιχειρήσεις.  

Τα κεφάλαια του Ταμείου «Φαιστός» θα προέλθουν από το 25% των εσόδων, αρχικού ύψους 367 εκατ. ευρώ, που θα εισπράξει το Δημόσιο από τον  πλειοδοτικό διαγωνισμό για τις συχνότητες 5G στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz (1920-1980 MΗz και 2110-2170 MHz), 3400-3800 MHz, και 26 GHz, ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί το προσεχές διάστημα. Σε περίπτωση που στο μέλλον άλλες –εκτός των παραπάνω– φασματικές ζώνες καταστούν τεχνικά διαθέσιμες για δίκτυα 5G και χορηγηθούν δικαιώματα χρήσης τους,  το 25% των εσόδων του Δημοσίου από τους διαγωνισμούς για τη χορήγηση  δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες αυτές, θα προστίθεται στο ενεργητικό του ταμείου. 

Εκτός από τα  προσδοκώμενα έσοδα της τάξεως των 90 εκατ. ευρώ, μέσω του διαγωνισμού για το φάσμα 5G, τα κεφάλαια του «Φαιστός» θα προέλθουν και από ιδιωτική χρηματοδότηση, δεδομένου ότι στο ενεργητικό του μπορούν να συμμετέχουν ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές. Τo fund, ως οντότητα, θα υπάγεται στην Ελληνική  Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ). 

Καταργείται το φαξ

Επιπροσθέτως, με το προς ψήφιση σχέδιο νόμου καταργείται το φαξ στο Δημόσιο,  ενώ προβλέπεται η δημιουργία προσωπικού αριθμού (Π.Α.), δηλαδή αριθμού ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Ο Π.Α. αποτελείται από εννέα αριθμητικά ψηφία, και χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο. Δεν  μεταβάλλεται και απενεργοποιείται με  τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, η Γενική Γραμματεία  Πληροφοριακών Συστημάτων για τους σκοπούς  της ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας –βάσει όσων προβλέπει ο ευρωπαϊκός γενικός  κανονισμός προστασίας δεδομένων– και τηρεί το μητρώο προσωπικού αριθμού. Το  τελευταίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, όπως όνομα, επώνυμο, μητρώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ.

Η έκδοση του Π.Α. γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).