ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Και τον Σεπτέμβριο η μείωση ενοικίου – Τα κίνητρα για τους ιδιοκτήτες

Και τον Σεπτέμβριο η μείωση ενοικίου – Τα κίνητρα για τους ιδιοκτήτες

Την επέκταση της υποχρεωτικής μείωσης μισθώματος για όσες επιχειρήσεις ή εργαζόμενους πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών. Η επέκταση αφορά τον μήνα Σεπτέμβριο και δικαιούχοι θα είναι:

– Ιδιοκτήτες πληττόμενων επιχειρήσεων (επαγγελματική μίσθωση)

– Εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, των οποίων έχει προσωρινά ανασταλεί η σύμβαση εργασίας (μίσθωση κατοικίας)

– Εξαρτημένα μέλη – φοιτητές (μίσθωση κατοικίας)

– Ναυτικοί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας (μίσθωση κατοικίας)

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών, όπως διευκρινίζεται, είναι «να υποστηριχτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και της εστίασης και εξακολουθούν να πλήττονται σημαντικά από την πανδημία».

Δυνατότητα προαιρετικής μείωσης 30%

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών διαμορφώνει πλαίσιο προαιρετικής μείωσης α) μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, β) μισθώσεων κύριας κατοικίας εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, γ) μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και δ) μισθώσεων ναυτικών σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, κατά τουλάχιστον 30%, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο, με την προϋπόθεση συμφωνίας μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καθεστώς της προαιρετικής μείωσης θα ισχύσει για συγκεκριμένους κλάδους που πλήττονται -όπως θα καθοριστούν άμεσα με σχετική υπουργική απόφαση- και δεν έχουν ενταχθεί στο υποχρεωτικό καθεστώς μείωσης ενοικίου. Μάλιστα, το προαιρετικό καθεστώς περιλαμβάνει οφέλη-κίνητρα και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, οι οποίοι επωμίζονται την προσωρινή και έκτακτη μείωση του μισθώματος.

Τα κίνητρα για τους ιδιοκτήτες

Προς αυτή την κατεύθυνση, το υπουργείο Οικονομικών προωθεί διάταξη με φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης των ιδιοκτητών, ενώ προβλέπεται και η εμπρόθεσμη καταβολή του μειωμένου μισθώματος. Συγκεκριμένα, το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο της μειωμένης καταβολής επί του μισθώματος, δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, ούτε σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών της έκπτωσης, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31 Ιουλίου του 2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

«Το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνει, έτσι, έμπρακτα τη διαρκή ετοιμότητα της Κυβέρνησης να παρεμβαίνει έγκαιρα και στοχευμένα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης» καταλήγει το αρμόδιο υπουργείο.