ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση 22% των κόκκινων δανείων

Μείωση 22% των κόκκινων δανείων

Σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων κατά 22% πέτυχαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στο τέλος του α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ακόμη στους ισολογισμούς τους στα 61,1 δισ. ευρώ από 78,4 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019 σε επίπεδο ομίλων. Ανάλογη είναι και η μείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα, το ύψος των οποίων περιορίστηκε από τα 73,2 δισ. ευρώ στα 56,8 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ εξαμήνου του έτους.

Η μείωση που επιτεύχθηκε συνδέεται με την υλοποίηση των συναλλαγών που είχαν δρομολογηθεί πριν από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, αλλά και στις οργανικές ενέργειες, δηλαδή στις ρυθμίσεις δανείων που πραγματοποιήθηκαν, μέσω των οποίων ανακόπηκε η εισροή νέων καθυστερήσεων και παγιώθηκε η τάση μείωσης του στοκ των κόκκινων δανείων που καταγράφεται συστηματικά τα τελευταία τρίμηνα. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία των ισολογισμών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, βάσει των οποίων τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 16,3 δισ. ευρώ και κατά 17,3 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλων.

Eurobank. Τη μεγαλύτερη μείωση, κατά 8,1 δισ. ευρώ, εμφανίζει η Eurobank λόγω της ολοκλήρωσης της συναλλαγής Cairo συνολικής αξίας 7 δισ. ευρώ, καθώς και της συναλλαγής Pillar, αξίας 2 δισ. ευρώ, το 2019. Η τράπεζα έχει ήδη πετύχει δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 15,3% σε επίπεδο ομίλου (17,2% στην Ελλάδα), περιορίζοντας το στοκ των δανείων σε καθυστέρηση στα 6,2 δισ. ευρώ συνολικά (από 14,3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο) από τα οποία τα 5,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα (από 13,6 δισ. ευρώ).

Alpha Bank. Ακολουθεί η Alpha Bank, με μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 3,5 δισ. ευρώ, που επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της πώλησης του χαρτοφυλακίου κόκκινων επιχειρηματικών δανείων με την επωνυμία Neptune. Η διοίκηση της Alpha Bank στοχεύει στη μείωση του δείκτη NPEs στο 24% –από 43,5% στο τέλος του α΄ εξαμήνου του έτους– μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy μέσω της οποίας θα τιτλοποιήσει κόκκινα δάνεια αξίας 10,5 δισ. ευρώ έως τα τέλη του χρόνου. Το στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας θα περιοριστεί από τα 21,2 δισ. ευρώ στα 11 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και στα 8,5 δισ. ευρώ, περίπου. 

Εθνική. Επεται η Εθνική Τράπεζα, που κατέγραψε στο τέλος του α΄ εξαμήνου του έτους μείωση των κόκκινων δανείων κατά 2,9 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας τη μείωση του δείκτη των NPEs στο 30%, περίπου. Η διοίκηση της Εθνικής ολοκλήρωσε το β΄ εξάμηνο του 2019 την πώληση τριών χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων του χαρτοφυλακίου Mirror, αξίας 1,2 δισ. ευρώ, του χαρτοφυλακίου Symbol, αξίας 900 εκατ. ευρώ, και του χαρτοφυλακίου Icon, αξίας 1,6 δισ. ευρώ, ενώ βρίσκεται στην τελική φάση για το κλείσιμο άλλων δύο μικρότερων συναλλαγών και συγκεκριμένα του χαρτοφυλακίου Marina και του χαρτοφυλακίου Danube, αξίας 300 και 200 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι επίσης η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier, συνολικής αξίας άνω των 6 δισ. ευρώ, μέσω της οποίας το στοκ των κόκκινων δανείων θα μειωθεί περίπου στα 5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021 από 10,4 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους και ο δείκτης NPE θα μειωθεί κοντά στο 15%. 

Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς μείωσε το στοκ των κόκκινων δανείων κατά 2,8 δισ. ευρώ, περίπου, στο τέλος του α΄ εξαμήνου του έτους και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν στο τέλος της ίδιας περιόδου στα 23,3 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, από τα οποία τα 22,6 δισ. ευρώ είναι δάνεια σε καθυστέρηση στην Ελλάδα. Η διοίκηση της Πειραιώς έχει δρομολογήσει τέσσερις συναλλαγές και συγκεκριμένα την πώληση του χαρτοφυλακίου Iris, αξίας 600 εκατ. ευρώ, του χαρτοφυλακίου Trinity, αξίας 300 εκατ. ευρώ, και τις τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega, αξίας 2 και 5 δισ. ευρώ αντίστοιχα, το σύνολο των οποίων θα ολοκληρωθεί εντός του 2020 και στις αρχές του 2021. Στόχος είναι μέσω αυτών των συναλλαγών το στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να μειωθεί στα 16 δισ. ευρώ και ο αντίστοιχος δείκτης NPE να υποχωρήσει στο 30%.