ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εως 21 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για κρατικό δάνειο

eos-21-septemvrioy-oi-aitiseis-gia-kratiko-daneio-561075868

Προθεσμία έως τις 21 Σεπτεμβρίου έχουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ για τον τρίτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
Στον νέο κύκλο εντάσσονται εποχικές και τουριστικές ατομικές επιχειρήσεις χωρίς ταμειακή μηχανή που δεν απασχολούσαν κανέναν εργαζόμενο με σύμβαση εργασίας την 1η Αυγούστου 2020, καθώς και ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών, των συνεδρίων και εκθέσεων και σε άλλους κλάδους που πλήττονται από την πανδημία και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή.

Με υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι Χρ. Σταϊκούρας, Θ. Σκυλακάκης, Α. Γεωργιάδης και Α. Βεσυρόπουλος καθορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες, εφόσον πληρούν τα κριτήρια, θα ενταχθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή.

Οπως προκύπτει από την απόφαση, οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους και χωρίς ταμειακή μηχανή που δεν περιλαμβάνονται στη νέα λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ εξαιρούνται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Τι προβλέπει η απόφαση:

1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι παρακάτω επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της COVID-19:

α) Oι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι οργανισμοί λιμένων.

β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ).

2. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα myBusinessSupport τα κατωτέρω στοιχεία:

• Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Αύγουστο 2020

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ διακριτά για κάθε μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ συμπληρώνουν τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

3. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.

Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης.