ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Τα μεγάλα «φέσια» και τα χρέη του… 1 ευρώ

eforia-ta-megala-fesia-kai-ta-chrei-toy-1-eyro-561080350

Η αναστολή πληρωμών και τα άλλα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι πραγματικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία το δεύτερο τρίμηνο του έτους τόσο σε σχέση με το προηγούμενο όσο και συγκριτικά με ένα χρόνο νωρίτερα. Παρόλα αυτά ο αριθμός των οφειλετών ακολούθησε την ανιούσα με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στην κατηγορία όσων χρωστούν από 1 έως 50 ευρώ. Αυξημένος σε ετήσια βάση ήταν πάντως και ο αριθμός των οφειλετών με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσιάζονται στην έκθεση β’ τριμήνου του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020 διαμορφώθηκε στα 105,2 δισ. ευρώ. Το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το συνολικό υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των οφειλών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης
παρουσιάζει διαμορφώνεται στα 87,2 δισ. ευρώ και παρουσιάζει μείωση τόσο σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (κατά 2,8 δισ, ευρώ) όσο και σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (κατά 943 εκατ. ευρώ).  

eforia-ta-megala-fesia-kai-ta-chrei-toy-1-eyro0

Οι οφειλέτες

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους παρατηρείται αύξηση κατά 43.468 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 3.793.663 οφειλέτες. Η αύξηση του αριθμού των οφειλετών παρατηρείται κυρίως στην κατηγορία με χρέη μικρότερα από 50 ευρώ, καθώς προστέθηκαν σε ετήσια βάση 55.216 οφειλέτες εκ των οποίων οι 27.987 έχουν χρέη μικρότερα από 1 ευρώ (το σύνολο των τελευταίων είναι 395.240).

eforia-ta-megala-fesia-kai-ta-chrei-toy-1-eyro2

Αντίθετα, μείωση κατά 11.003 πρόσωπα παρατηρείται στον αριθμό των οφειλετών με χρέη μεταξύ 50 και 500 ευρώ η οποία συνοδεύεται από μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 6,4 εκατ. ευρώ. Επίσης, μείωση κατά 7.805 πρόσωπα σημειώθηκε στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ, η οποία ωστόσο προέρχεται από τους οφειλέτες με χρέη από 500 έως 5.000 ευρώ, ο αριθμός των οποίων μειώθηκε κατά 9.230 πρόσωπα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, οδηγώντας σε παράλληλη μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτό το εύρος οφειλής κατά 7,5 εκατ. ευρώ.

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου).