ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το δίκτυο 5G

oloklirothike-i-diavoyleysi-gia-to-diktyo-5g-561080416

Λίγο πριν από τη γραμμή εκκίνησης βρίσκεται ο διαγωνισμός για την απόδοση φάσματος 5G, ύστερα και από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο τεύχους προκήρυξης που αφορά τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις τέσσερις διαφορετικές συχνότητες των 700 MHz, 2 GHz, 3.400-3.800 MHz και 26 GHz. Τι προέκυψε από τη διαβούλευση της ΕΕΤΤ με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών Cosmote, Vodafone, Wind Ελλάς, Forthnet και την Digea, τον ψηφιακό πάροχο τηλεοπτικών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής;

Κατ’ αρχάς ότι υφίσταται έντονο ενδιαφέρον για τη χορήγηση φάσματος στη ζώνη των 26 GHz όπου και αναπτύσσεται το δίκτυο 5G, όπως προκύπτει από απάντηση της ΕΕΤΤ σε πρόταση ενδιαφερομένου για τη χρονική μετάθεση της διάθεσης της συγκεκριμένης ζώνης όταν οι συνθήκες καταστούν ωριμότερες.

Σχετικά με τα όσα προβλέπει το τεύχος προκήρυξης για ενδεχόμενες αλλαγές στη σύνθεση των υποψήφιων κοινοπραξιών, η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά, θα προχωρήσει σε τροποποιήσεις, υιοθετώντας την πρόταση συμμετέχουσας στη διαβούλευση εταιρείας. Το σκεπτικό των επικείμενων τροποποιήσεων σχετίζεται με την εισαγωγή υπερβολικού περιορισμού, που δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε επίπεδο ομίλων με παγκόσμια παρουσία. Και αυτό, διότι απαγορεύεται η δυνατότητα αλλαγών (λόγω συγχωνεύσεων κ.λπ.) στη σύνθεση μίας κοινοπραξίας κατά το διάστημα μετά την οριστικοποίηση των προεπιλεγέντων στη δημοπρασία και έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Επίσης, υποψήφιος εισηγείται τη δυνατότητα έκδοσης ενιαίας εγγυητικής επιστολής, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των εγγυήσεων και για τις τέσσερις φασματικές ζώνες (700 MHz, 2 GHz, 3.400-3.800 MHz και 26 GHz) για λόγους διαχειριστικούς και εξοικονόμησης πόρων και κόστους. Ιδίως για την προκήρυξη για τα δικαιώματα στα 2 GHz, ο υποψήφιος υποστηρίζει πως αφορά πρακτικά σε ανανέωση των δικαιωμάτων που έχουν ήδη χορηγηθεί και για τα οποία οι πάροχοι έχουν ήδη καταθέσει στην ΕΕΤΤ τις σχετικές εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

Ωστόσο, η Αρχή απορρίπτει την εν λόγω πρόταση επειδή τα δικαιώματα χρήσης στις διαφορετικές φασματικές περιοχές δεν λήγουν όλα την ίδια χρονική στιγμή και συνεπώς δεν είναι δυνατή η έκδοση ενιαίας εγγυητικής επιστολής.

Με τους όρους της διακήρυξης να προβλέπουν ότι η αποπληρωμή του τιμήματος για την απόκτηση φάσματος πραγματοποιείται σε δόσεις που εκτείνονται μέχρι και 12 έτη από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, συμμετέχων στη διαδικασία ζήτησε η εξόφληση να πραγματοποιηθεί σε 15 χρόνια, δηλαδή καθ’ όλη τη διάρκεια παραχώρησης του δικαιώματος με την ελάχιστη δυνατή προκαταβολή. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ δεν έκανε δεκτό το εν λόγω αίτημα.

Την ολοκλήρωση της διαβούλευσης που θα οδηγήσει σε μερικές αλλαγές του τεύχους προκήρυξης αναμένεται να διαδεχθεί, κατά το προσεχές διάστημα, η έναρξη του διαγωνισμού για το 5G που έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τέλη της χρονιάς – αρχές 2021, το αργότερο. Η τιμή εκκίνησης για το σύνολο των φασματικών περιοχών τοποθετείται περίπου στα 367,3 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί, κατά προσέγγιση, στα έσοδα που θα μπορούσε να εισπράξει το Δημόσιο εάν κατάφερνε να διαθέσει το σύνολο των φασματικών περιοχών.