ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάμψη μεγεθών για Autohellas το α΄ εξάμηνο

kampsi-megethon-gia-autohellas-to-a-examino-561081997

Υποχώρηση κατέγραψαν τα μεγέθη της Autohellas κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2019, καθώς η υγειονομική κρίση έπληξε τόσο τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (rent a car) όσο και την πώληση αυτοκινήτων, δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας της εισηγμένης εταιρείας. Ωστόσο, ο όμιλος παρέμεινε οριακά κερδοφόρος, ενώ βελτίωσε τις ταμειακές ροές, καθώς περιόρισε τις λειτουργικές δαπάνες του κατά το δεύτερο τρίμηνο κάνοντας χρήση των μέτρων στήριξης της πολιτείας. 

Μισθώσεις

Σε επίπεδο ομίλου, το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς ο κύκλος εργασιών της Autohellas μειώθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 κατά 18,3%, στα 211 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 73 εκατ. ευρώ και 118 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε έσοδα από μισθώσεις αυτοκίνητων και εμπορία αυτοκινήτων, μεγέθη που έχουν υποχωρήσει κατά 16,6% και 19,3%, αντιστοίχως, έναντι του ίδιου διαστήματος το 2019. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Ebit) ανήλθαν στα 10,5 εκατ. ευρώ, από 25 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Ebitda) συρρικνώθηκαν κατά 15,8%, σε 58 εκατ. ευρώ. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ, από 21,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο ήταν 1,1 εκατ., από 18 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. 

Οι θετικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 51,8 εκατ. ευρώ, ενώ μειώθηκε ο καθαρός δανεισμός κατά 25,9 εκατ. ευρώ. Οι αποσβέσεις των παγίων του ομίλου Autohellas άγγιξαν τα 47,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 258,7 εκατ. ευρώ και η αξία του ενεργητικού σε περίπου 879 εκατ. ευρώ. 

Οπως έκανε γνωστό χθες η εταιρεία, το δεύτερο τρίμηνο 2020 υπήρξαν  δύο δεδομένα που την επηρέασαν αρνητικά. Πρώτον, περιλάμβανε 40 ημέρες καθολικού κλεισίματος της αγοράς που περιόρισαν τη δραστηριότητα εμπορίας καινούργιων και τον κλάδο μεταχειρισμένων  αυτοκινήτων. Δεύτερον, κατά τους τρεις αυτούς μήνες οι αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό ήταν σχεδόν μηδενικές, γεγονός που περιόρισε δραστικά τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αντιθέτως, ο κλάδος μακροχρόνιων μισθώσεων έμεινε ανεπηρέαστος, αφού οι συμβάσεις  παρέμειναν ενεργές. 

Στήριξη

Ως εκ τούτου, το δεύτερο τρίμηνο στηρίχθηκε στη δραστηριότητα των μακροχρόνιων μισθώσεων αλλά και στη σταδιακή ανάκαμψη της εμπορίας καινούργιων αυτοκινήτων μετά την άρση του lockdown.  Τα νέα ευέλικτα προγράμματα της Autohellas έδωσαν τη δυνατότητα στην εισηγμένη να διατηρήσει θετικό το πρόσημο της ανάπτυξης το πρώτο εξάμηνο του 2020, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση.

Η Autohellas διαβλέπει προοπτικές λόγω της ηλεκτροκίνησης και εκτιμά ότι η ισχυρή κεφαλαιακή δομή της και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα επιτρέπουν την απορρόφηση των κραδασμών που έχει προκαλέσει η πανδημία.