ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: Από τις 15 Οκτωβρίου οι προτάσεις της Ελλάδας για τα 32 δισ. ευρώ

Ταμείο Ανάκαμψης: Από τις 15 Οκτωβρίου οι προτάσεις της Ελλάδας για τα 32 δισ. ευρώ

Τις δικές της προτάσεις για τον τρόπο αξιοποίησης των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλέπονται για την Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, καλείται να συντάξει η ελληνική κυβέρνηση, όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Κομισιόν για την αξιοποίηση του μηχανισμού βοήθειας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν προσχέδια, τα οποία θα περιγράφουν τα εθνικά προγράμματα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων» επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ τονίζεται η ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων της οικονομικής πολιτικής.

«Τα σχέδια θα πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης, να προωθήσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να τονώσουν την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, καθώς και να επιτύχουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση» προστίθεται, παράλληλα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά σχέδια τους παρακάτω τομείς:

  1. Ενεργοποίηση και προετοιμασία διαχρονικά βιώσιμων καθαρών τεχνολογιών και επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  2. Ανακαίνιση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.
  3. Επαναφόρτιση, ανεφοδιασμός και προώθηση ανθεκτικών καθαρών τεχνολογιών για την επιτάχυνση της χρήσης βιώσιμων, προσβάσιμων και έξυπνων μεταφορών, σταθμών φόρτισης και ανεφοδιασμού και επέκτασης των δημόσιων μεταφορών.
  4. Σύνδεση και ανάπτυξη ταχέων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλες τις περιφέρειες και τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών και 5G.
  5. Εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών συστημάτων και των συστημάτων υγείας.
  6. Κλιμάκωση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών ικανοτήτων υπολογιστικού νέφους δεδομένων και ανάπτυξη των πλέον ισχυρών, πρωτοπόρων και βιώσιμων επεξεργαστών.
  7. Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και αναβάθμιση δεξιοτήτων, με στόχο την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων για την υποστήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και της επαγγελματικής κατάρτισης για όλες τις ηλικίες.

Υπενθυμίζεται ότι για τον καθορισμό των ελληνικών προτάσεων, η Αθήνα έχει προχωρήσει στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής, με επικεφαλής τον νομπελίστα οικονομολόγο Χριστόφορο Πισσαρίδη.

«Τα κράτη μέλη χρειάζονται σαφή καθοδήγηση για να διασφαλίσουν ότι το ποσό των 672 δισ. ευρώ του Μηχανισμού επενδύεται τόσο για την άμεση οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, όσο και για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Σήμερα, παρουσιάζουμε αυτή την καθοδήγηση και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη των εθνικών τους στρατηγικών» δήλωσε, από την πλευρά της, η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τα επόμενα στάδια

Η Κομισιόν, στην ανακοίνωσή της, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συμφωνήσουν το συντομότερο δυνατόν σχετικά με τη νομοθετική πρόταση, ούτως ώστε ο μηχανισμός να τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου του 2021.

Η προθεσμία υποβολής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας λήγει στις 30 Απριλίου του 2021. Ωστόσο, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να υποβάλουν τα προκαταρκτικά προσχέδιά τους από τις 15 Οκτωβρίου του 2020.