ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βουτιά 50 δισ. στον τζίρο της αγοράς

Βουτιά 50 δισ. στον τζίρο της αγοράς

Στα 50 δισ. ευρώ προσδιορίζεται η απώλεια που θα έχει ο τζίρος των επιχειρήσεων το 2020 λόγω της πανδημίας, οδηγώντας στη σημαντική συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό επισημαίνει σε μελέτη της η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την έγκαιρη αντιμετώπιση των παρενεργειών της ύφεσης, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί θα εξαντλήσει, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, «τα όρια αντοχής ακόμη και υγιών επιχειρήσεων, οδηγώντας σε αθετήσεις υποχρεώσεων, κλείσιμο επιχειρήσεων, συρρίκνωση της απασχόλησης και ακόμη πιο βαθιά ύφεση».

Σύμφωνα με τη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, το έλλειμμα ρευστότητας που θα δημιουργήσει η πτώση της ζήτησης θα φτάσει τα 33 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει αφού συνεκτιμηθεί η προσπάθεια περιορισμού του κόστους μέσω και της μείωσης της δαπάνης για πρώτες ύλες από την πλευρά των επιχειρήσεων, αλλά και η μείωση των ρευστών διαθεσίμων για το 84% του επιχειρηματικού τομέα. Η μελέτη της Εθνικής Τράπεζας επισημαίνει ότι τις υψηλότερες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης έχει ο κλάδος του εμπορίου με 12 δισ. ευρώ, με έμφαση τον κλάδο της εστίασης που εμφανίζει την πιο επείγουσα κατάσταση έλλειψης ρευστότητας.  

Οπως προκύπτει από τη σχετική ανάλυση η κατάσταση φαίνεται να είναι προς το παρόν διαχειρίσιμη. Προϋπόθεση είναι ότι η πανδημία στη χώρα μας θα παραμείνει υπό έλεγχο μέχρι το τέλος του έτους και σε αντιστοιχία με ένα σενάριο συρρίκνωσης του ΑΕΠ κατά 7,5% στο σύνολο του 2020. Η έγκαιρη υιοθέτηση μέτρων από την κυβέρνηση (όπως της επιδότησης του εργασιακού και ασφαλιστικού κόστους, της καταβολής επιδομάτων για εργαζομένους με αναστολή συμβάσεων, η επιδότηση επιτοκίων, η αναστολή πληρωμών φόρων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και οι βραχυπρόθεσμες ταμειακές διευκολύνεις), σε συνδυασμό με την άμεση αντίδραση των τραπεζών να «παγώσουν» την πληρωμή χρεολυσίων, περιόρισε το έλλειμμα ρευστότητας κατά 12 δισ. ευρώ περίπου.

Υποθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν το μισό από το διαθέσιμο ταμειακό «μαξιλάρι» που έχουν, δηλαδή περίπου 6 δισ. ευρώ, το εναπομείναν κενό ρευστότητας περιορίζεται στα 15,5 δισ. ευρώ, το οποίο σύμφωνα με την εκτίμηση της Εθνικής, θα καλυφθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του από: 

• την αξιοποίηση των εγγυοδοτικών προγραμμάτων και των ΤΕΠΙΧ που θα συνεισφέρουν 9 δισ. ευρώ, καθώς και 

• την παροχή νέων δανείων και αναχρηματοδοτήσεων σε συνδυασμό με την πληρέστερη χρήση των πιστωτικών γραμμών. 

Συμπερασματικά στο σκέλος της αγοράς εργασίας, η μείωση της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας αναμένεται να κορυφωθεί το γ΄ τρίμηνο. Αντίστοιχα, το ποσοστό ανεργίας θα κορυφωθεί το ίδιο τρίμηνο, αλλά θα επανέλθει άμεσα σε πτωτική τάση και σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα του 20% το δ΄ τρίμηνο του 2020. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις υποθέτουν ότι η υγειονομική κρίση παραμένει υπό έλεγχο στο υπόλοιπο του έτους –με χρήση στοχευμένων μόνο παρεμβάσεων– χωρίς την ανάγκη λήψης εκτεταμένων περιοριστικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο και χωρίς σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας στο υπόλοιπο του έτους.