ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέχρι αύριο πρέπει να δηλωθούν όσοι μπαίνουν σε τηλεργασία στην Αττική

mechri-ayrio-prepei-na-dilothoyn-osoi-mpainoyn-se-tilergasia-stin-attiki-561090469

Αύριο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά, από το σύνολο των εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στην Αττική, η δήλωση της υποχρεωτικής τηλεργασίας του 40% του προσωπικού τους στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». 

Πρόκειται για το έντυπο 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασία» και βέβαια αφορά μόνο τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής στις περιπτώσεις όπου η εργασία μπορεί να παρασχεθεί από τους εργαζομένους εξ αποστάσεως. Εξαιρούνται δε, οι εκπαιδευτικές δομές του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, των φαρμακαποθηκών, των επιχειρήσεων υπεραγορών τροφίμων και των ταχυμεταφορών. 

Στις αναγκαίες αυτές διευκρινίσεις προχώρησε χθες το υπουργείο Εργασίας, μετά την έντονη αντίδραση των επιχειρήσεων για τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που θέτει η νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε χθες με σκοπό την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και των χώρων εργασίας. Σύμφωνα λοιπόν με το υπουργείο, κατά τον υπολογισμό του 40% λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των πραγματικά απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, κατά το χρονικό διάστημα από 25/9/2020 έως 4/10/2020. Προσοχή όμως. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθώς και οι εργαζόμενοι που τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια (όπως μητρότητας, ασθένειας κ.ά.). 

Επίσης, επισημαίνεται πως για τον ίδιο σκοπό, η διάταξη εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις εργαζομένων που ο χρόνος εργασίας τους είναι μοιρασμένος σε εργασία γραφείου και σε εξωτερικές εργασίες, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η εργασία γραφείου δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.

Ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου Ε.4.1. δίδονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Ως ημερομηνία έναρξης της εξ αποστάσεως εργασίας αναγράφεται η 25/9/2020, ενώ ως τόπος εργασίας ο τόπος εργασίας του εργαζομένου.

2. Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης, που μπορούν να τεθούν σε εξ αποστάσεως εργασία.

3. Σε περίπτωση που εναλλάσσεται το εξ αποστάσεως προσωπικό της επιχείρησης, στη στήλη «Ωρες έναρξης και λήξης, Ημέρες εργασίας» αναγράφονται οι ημέρες που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να τροποποιούν το έντυπο Ε.4.1., ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησής τους.

4. Στην περίπτωση επιχειρήσεων εντός της Περιφέρειας Αττικής, που εφαρμόζουν ήδη το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας με απόφαση του εργοδότη για το σύνολο ή για μέρος του προσωπικού τους, για το διάστημα έως τις 4 Οκτωβρίου υφίσταται η υποχρέωση προαναγγελίας του 40% του προσωπικού τους την Παρασκευή και όχι απολογιστικά. Από 5/10/2020 και εφόσον δεν υπάρξει χρονική επέκταση του μέτρου, επανέρχεται η υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε.4.1. απολογιστικά, ήτοι εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου.

5. Εφόσον κατά τον υπολογισμό του ποσοστού του 40% του προσωπικού που πρέπει να εργασθεί εξ αποστάσεως προκύπτει αριθμός 200 εργαζομένων και άνω, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν το έντυπο Ε.4.1. μέχρι και τις 28/9/2020 με ημερομηνία έναρξης του συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας την 25/9/2020. Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν επισύρει τις κυρώσεις του νόμου.