ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώνεται η συγχώνευση ΣΙΔΜΑ – «Μπήτρος»

oloklironetai-i-sygchoneysi-sidma-mpitros-561090658

Στο τελευταίο… μίλι βρίσκεται η διαδικασία απορρόφησης της εταιρείας «Μπήτρος Μεταλλουργική» από τη Σιδηρεμπορική Μακεδονίας (ΣΙΔΜΑ). Χθες, η «Μπήτρος Συμμετοχική» έκανε γνωστό ότι η θυγατρική της, «Μπήτρος Μεταλλουργική», κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΣΙΔΜΑ μέσω εισφοράς σε είδος, δηλαδή στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της που αφορούν τη δραστηριότητα της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων. Tα στοιχεία αυτά ενεργητικού αντιστοιχούν σε καθαρή θέση ύψους 8.005.571,80 ευρώ, με την ΑΜΚ να είναι ύψους έως 4,5 εκατ. ευρώ και να πραγματοποιείται μέσω έκδοσης 3.395.556 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με ονομαστική αξία 1,35 ευρώ καθεμία. Ως εκ τούτου, η ΣΙΔΜΑ θα αποκτήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία από την πρώην ανταγωνίστρια εταιρεία «Μπήτρος» και οι μέτοχοι της τελευταίας θα λάβουν το 25% των μετοχών της ΣΙΔΜΑ.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί κρίκο της αλυσίδας που αφορά τη συμφωνία για λειτουργική και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της «Μπήτρος Μεταλλουργική» με τη ΣΙΔΜΑ, ενώ θα ακολουθήσει η αναδιάρθρωση/αναχρηματοδότηση του συνολικού δανεισμού των δύο εταιρειών.

Τι συνεπάγεται το ντιλ για την «Μπήτρος Μεταλλουργική»; Η εταιρεία αποκτά συμμετοχή 25% στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ΣΙΔΜΑ, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της οποίας, μετά την εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της «Μπήτρος Μεταλλουργική», θα προσεγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αυτή, που θα μετονομαστεί σε ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά της κατεργασίας και εμπορίας προϊόντων χάλυβα, διαθέτει παρουσία μέσω θυγατρικών εταιρειών στις αντίστοιχες αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής και στην Κύπρο.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την επακόλουθη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, όπως ανακοίνωσε χθες η εταιρεία, η ΣΙΔΜΑ θα έχει σημαντικά βελτιωμένη κεφαλαιακή διάρθρωση και επαρκή χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης. Το γεγονός αυτό θα της επιτρέψει να εκμεταλλευθεί πλήρως την αναμενόμενη επιτάχυνση της κατασκευαστικής και επενδυτικής δραστηριότητας που θα τροφοδοτήσουν οι χρηματοδοτήσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και  του νέου ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι το περασμένο καλοκαίρι η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε εγκρίνει τη συναλλαγή, καθώς «δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές τις οποίες αφορά», όπως αναφερόταν στη σχετική απόφαση.