ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδιο εξορθολογισμού των συμμετοχών του Δημοσίου σε επιχειρήσεις

schedio-exorthologismoy-ton-symmetochon-toy-dimosioy-se-epicheiriseis-561092050

Στον εξορθολογισμό των συμμετοχών του Δημοσίου σε νομικά πρόσωπα και οργανισμούς και στη χαρτογράφηση των επιχειρήσεων στις οποίες το ελληνικό Δημόσιο κατέχει μικρό ή μεγάλο μερίδιο προχωράει το υπουργείο Οικονομικών. Με απόφαση του γενικού γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών Χρήστου Τριαντόπουλου, συστήνεται ομάδα εργασίας με στόχο τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων. Εργο της επιτροπής είναι:

• Η χαρτογράφηση σε ενιαίο μητρώο των επιχειρήσεων, οργανισμών και νομικών προσώπων στα οποία το ελληνικό Δημόσιο κατέχει οποιοδήποτε μερίδιο, καθώς και του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις συμμετοχές αυτές.

• Η διατύπωση προτάσεων για τον εξορθολογισμό των συμμετοχών του Δημοσίου σε περιπτώσεις μικρής και ιδιαίτερα μικρής συμμετοχής σε νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους και τον περιορισμό του διοικητικού φόρτου.

• Η επανεξέταση, η βελτίωση, ο εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδίως του ν. 3429/2005 που αφορά τις ΔΕΚΟ. Σημειώνεται ότι με τον τότε νόμο είχε δημιουργηθεί διυπουργική επιτροπή για τις ΔΕΚΟ, όπου εγκρίνονταν τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια.

• Η διατύπωση προτάσεων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία και διαχείριση των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και των συμμετοχών του ελληνικού Δημοσίου με στόχο:

1. Την ανταπόκριση στα νέα δεδομένα της εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Την εναρμόνιση με τις δημοσιο-νομικές συνθήκες και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

3. Τον αποτελεσματικό οικονομικό και επενδυτικό προγραμματισμό των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών.

4. Τον εξορθολογισμό της συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις και εταιρικά σχήματα.

5. Την κωδικοποίηση των διαδικασιών ειδικών εκκαθαρίσεων και αναδιάρθρωσης σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

6. Τη διοικητική και λειτουργική ενδυνάμωση των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών που εμπλέκονται στην παρακολούθηση και τήρηση του εν λόγω θεσμικού πλαισίου.