ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε 1,8 δισ. ο κύκλος εργασιών της Βιοχάλκο το πρώτο εξάμηνο

se-1-8-dis-o-kyklos-ergasion-tis-viochalko-to-proto-examino-561092455

Ανθεκτικές επιδόσεις παρά την πανδημική κρίση κατέγραψε ο όμιλος επεξεργασίας μετάλλων Βιοχάλκο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Σε ενοποιημένο επίπεδο, η εισηγμένη εμφάνισε κατά το πρώτο εξάμηνο μειωμένο κατά 15% –σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019– κύκλο εργασιών, που διαμορφώθηκε σε 1,8 δισ. ευρώ, με την πτώση να σχετίζεται με τη μείωση των τιμών μετάλλων από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο, οπότε η πανδημική κρίση κορυφώθηκε. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Ebitda) μειώθηκαν κατά 19%, σε 126 εκατ. ευρώ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, από 156 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρου ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, έχοντας επηρεαστεί από την πτώση στις τιμές μετάλλων και την παγκόσμια επιβράδυνση λόγω της πανδημίας, ιδίως στους κλάδους αλουμινίου και χάλυβα. 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα περιορίστηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο σε 47 εκατ. ευρώ, από 51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, κυρίως ως επακόλουθο των μειώσεων των πιστωτικών περιθωρίων που εφαρμόστηκαν σταδιακά σε όλες τις εταιρείες της Βιοχάλκο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, όπως αναφέρει ο όμιλος. 

Οι επιμέρους κλάδοι

Πώς διαμορφώθηκαν οι επιδόσεις της Βιοχάλκο στους επιμέρους κλάδους.  

• Στο αλουμίνιο, διατηρήθηκε το μερίδιο αγοράς παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας, τον αυξημένο ανταγωνισμό και την επιδείνωση των τιμών μετάλλων που επηρέασαν την κερδοφορία.  

• Ο κλάδος χαλκού κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς και να διατηρήσει την κερδοφορία του παρά τις γενικότερες δυσμενείς συνθήκες αγοράς. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις παρέμειναν ανεπηρέαστες καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου και ο κλάδος μπόρεσε να αξιοποιήσει με επιτυχία την επανεκκίνηση των ευρωπαϊκών αγορών, συνεχίζοντας να εξυπηρετεί τους μακροχρόνιους εμπορικούς εταίρους του, ενώ παράλληλα καλλιέργησε νέες σχέσεις.  

• Στον χάλυβα, η ζήτηση και οι τιμές πώλησης κατέγραψαν πτώση καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020 εξαιτίας της πανδημίας, με τον εν λόγω κλάδο να προσαρμόζει αναλόγως τα επίπεδα παραγωγής με στόχο τη συγκράτηση των εξόδων. Επιπλέον, καταγράφηκε πτώση στα διεθνή  spreads των ειδικών χαλύβων (SBQs), των πλατέων, του χονδροσύρματος και του χάλυβα οπλισμού ως αποτέλεσμα του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, επηρεάζοντας τη συνολική κερδοφορία του κλάδου. 

Εν τω μεταξύ, προχθές ανακοίνωσε αποτελέσματα και η θυγατρική του ομίλου Βιοχάλκο, Cenergy Holdings, που εμφάνισε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ύψους 11,8 εκατ. ευρώ έναντι 8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019. Η λειτουργική κερδοφορία της παρέμεινε σταθερή, με το αναπροσαρμοσμένο Ebitda να ανέρχεται σε 42,4 εκατ. ευρώ έναντι 41,4 εκατ. ευρώ το 2019, παρά την πτώση των πωλήσεων κατά 16%, που αντικατοπτρίζει την επιβράδυνση της ζήτησης στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα εξαιτίας κυρίως των χαμηλών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το ύψος των ανεκτέλεστων παραγγελιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 640 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2020 έναντι 530 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019.