ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατά 420 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις τον Αύγουστο

Κατά 420 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις τον Αύγουστο

Με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ενισχύθηκαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Αύγουστο, που αυξήθηκαν κατά 420 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 9% από 9,5% τον Ιούλιο και το ύψος των καταθέσεων τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών ανήλθε στα 151,9 δισ. ευρώ από 151,5 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. 

Στην ενίσχυση των καταθέσεων συνέβαλαν περισσότερο οι επιχειρήσεις, η ρευστότητα των οποίων αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 255 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2,6 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και τα υπόλοιπα που διατηρούν στις εμπορικές τράπεζες διαμορφώθηκαν λίγο πάνω από τα 32 δισ. ευρώ έναντι 31,8 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Το ίδιο διάστημα οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 165 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης 669 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο και το σύνολο των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών ανήλθε στο τέλος Αυγούστου στα 119,8 δισ. ευρώ από 119,7 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η ενίσχυση των καταθέσεων είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης της ρευστότητας που καταγράφουν οι επιχειρήσεις από τη συγκράτηση των εξόδων και την αύξηση της δανειοδότησής τους μέσα από τα εργαλεία που έχουν επιστρατευθεί από τις εμπορικές τράπεζες και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και των άλλων μέτρων στήριξης που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή.

Στη στήριξη που προσφέρουν οι τράπεζες, ανοίγοντας την κάνουλα της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις για κεφάλαια κίνησης μέσω των εγγυοδοτικών προγραμμάτων, οφείλεται και η αύξηση του ρυθμού της πιστωτικής, που το ίδιο διάστημα εκτινάχθηκε στο 6,5% από 5,8% τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η καθαρή ροή χρηματοδότησης, δηλαδή τα νέα δάνεια που δόθηκαν αφού αφαιρεθούν οι αποπληρωμές, διαμορφώθηκε στα 324 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. 

Ωφελημένοι είναι όλοι οι βασικοί κλάδοι της οικονομίας και συγκεκριμένα η βιομηχανία, προς την οποία ο ρυθμός χρηματοδότησης διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στο 8,9% έναντι 8,5% τον Ιούλιο, το εμπόριο, η χρηματοδότηση του οποίου ενισχύθηκε με ρυθμό 8,1% από 7,7% τον Ιούλιο, ενώ ισχυρή ώθηση υπήρξε στη χρηματοδότηση του κλάδου του τουρισμού, που ενισχύθηκε με ρυθμό 9,8% από 6,9%. Ο κλάδος των αποθηκεύσεων και των μεταφορών (πλην ναυτιλίας) ενισχύθηκε με ρυθμό χρηματοδότησης 18,6% τον Αύγουστο από 14,6% τον Ιούλιο, του ηλεκτρισμού και ύδρευσης με 3,6% από 2,8%, ενώ κατά 18,4% αυξήθηκε η χρηματοδότηση και των λοιπών κλάδων της οικονομίας. Αντιθέτως, πτωτικά διαμορφώθηκε η χρηματοδότηση του κλάδου των κατασκευών, στον οποίο τον Αύγουστο υπήρξε πιστωτική συρρίκνωση κατά -3,1%% από -3,7%, ενδεικτικό της πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ οριακά αρνητικός ήταν και ο ρυθμός χρηματοδότησης της ναυτιλίας. Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις, ο ρυθμός χρηματοδότησης των νοικοκυριών παρέμεινε τον Αύγουστο αρνητικός στο -2,5% από -2,6% τον Ιούνιο.