ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγαλώνουν οι καθυστερήσεις πληρωμών

megalonoyn-oi-kathysteriseis-pliromon-561096394

Η κρίση λόγω COVID-19 διευρύνει το χάσμα πληρωμών που υπάρχει, ούτως ή άλλως, μεταξύ των ελληνικών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αυξάνοντας την πίεση για τις εγχώριες εταιρείες. Αυτό προκύπτει από την πανευρωπαϊκή έρευνα για τις πληρωμές (European Payment Report) που διεξήγαγε ο όμιλος Intrum σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, εστιάζοντας στον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημικής κρίσης στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 

Στην Ελλάδα, η έρευνα δείχνει ότι ο πραγματικός χρόνος πληρωμής είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις πιέζονται ώστε να δέχονται μακροπρόθεσμους όρους πληρωμής. Περισσότερες από τις μισές (54%) ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αποδεχθεί πιο μακροπρόθεσμους όρους πληρωμής από αυτούς που θα επιθυμούσαν από μια μεγάλη/πολυεθνική εταιρεία, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 43%. Σχεδόν οι μισές (48%) έχουν αποδεχθεί πιο μακροπρόθεσμους όρους πληρωμής προκειμένου να αποφύγουν την πτώχευση – σε ποσοστό που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 35%.

Οπως προκύπτει από την έρευνα, μία στις τρεις ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι οι οφειλέτες που πληρώνουν εκπρόθεσμα αποτελούν σοβαρό πρόβλημα – σε ποσοστό άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου του 25% και σε υψηλότερο ποσοστό πανευρωπαϊκά. Το γεγονός αυτό φαίνεται να επηρεάζει τις ταμειακές ροές, καθώς το 66% σημείωσε αύξηση στις πιστωτικές απώλειες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος – επίσης σε ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη.

Η κρίση αυξάνει την πίεση στις επιχειρήσεις, καθώς η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης μειώνει τη ζήτηση και διαταράσσεται η εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, η μεγαλύτερη πρόκληση για τους συνεπείς πελάτες στην Ελλάδα είναι ο κίνδυνος πανευρωπαϊκής ύφεσης, σε ποσοστό όμως σημαντικά χαμηλότερο (41%) συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (57%). 

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πάνω από τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (43%) πιστεύουν ότι ο κίνδυνος από τους οφειλέτες τους θα αυξηθεί εντός των επόμενων 12 μηνών και το 19% πιστεύει ότι η αύξηση θα είναι σοβαρή. Σχεδόν οι μισοί (46%) δηλώνουν ότι το διευρυνόμενο χάσμα πληρωμών αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, περισσότεροι από τους μισούς (51%) δήλωσαν ότι οι εκπρόθεσμες πληρωμές απειλούν τη ρευστότητα της επιχείρησής τους σε σύγκριση με το 35% αυτών που ερωτήθηκαν πριν από την κρίση. «Τα μειωμένα έσοδα οδήγησαν σε μειωμένες ταμειακές ροές και αύξησαν την πίεση στις εξερχόμενες πληρωμές των επιχειρήσεων και πλέον ο αρχικός αντίκτυπος όσον αφορά τις πληρωμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει εξαιρετικά σημαντικός», επισημαίνει ο Mikael Ericson, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Intrum.

Στην Ελλάδα, το 64% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι με τις ταχύτερες πληρωμές θα μπορούσε να επενδύσει σε ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών του, ενώ το 54% θα προχωρούσε σε πρόσληψη νέων εργαζομένων.