ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εσοδα 113,1 εκατ. για την Ευρωπαϊκή Πίστη

Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 13,8 εκατ. ευρώ, έναντι 16,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Σημαντική κερδοφορία και αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 5,2% παρουσίασε ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Πίστης για το α΄ εξάμηνο του 2020. 

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου σημείωσαν αύξηση 5,5% και ανήλθαν σε 113,1 εκατ. ευρώ, έναντι 107,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση ύψους 5,2% των δεδουλευμένων ασφαλίστρων του ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 106,5 εκατ. ευρώ, έναντι 101,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Πίστης στην ασφαλιστική αγορά διαμορφώθηκε το ίδιο διάστημα σε 5,5% και συγκεκριμένα σε 3,8% στον κλάδο ζωής, ενώ στους κλάδους ζημιών υπολογίζεται σε 6,9%.

Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του ομίλου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 13,8 εκατ. ευρώ, έναντι 16,1 εκατ. ευρώ τη αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το αποτέλεσμα ασφαλιστικών εργασιών διαμορφώθηκε σε 24,6 εκατ. ευρώ, έναντι 26,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 7,5%, λόγω της υποχώρησης του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων, ως απόρροια της COVID-19 στις διεθνείς και εγχώριες χρηματαγορές.

Τα κέρδη ασφαλίσεων στον κλάδο αυτοκινήτων ανήλθαν στα 16,3 εκατ. ευρώ, από 9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καθώς επηρεάστηκαν θετικά από την αύξηση των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων και τη μείωση των ζημιών. Τα κέρδη ασφαλίσεων στον κλάδο ζωής ανήλθαν στα 2,3 εκατ. ευρώ, από τα 11,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, υποχώρηση που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποζημιώσεων κατά 2,9 εκατ. ευρώ, καθώς και στη μείωση του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων κατά 6,9 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα της επίδρασης του κορωνοϊού στις διεθνείς χρηματαγορές.

Τέλος, τα κέρδη ασφαλίσεων των λοιπών γενικών κλάδων ανήλθαν στα 6 εκατ. ευρώ, από 6,5 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως της αύξησης των αντασφαλίστρων κατά 1,3 εκατ. ευρώ, καθώς και της αύξησης των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 700 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου κατέγραψε οριακή μείωση ύψους 1% και ανήλθε σε 139,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ εξαμήνου και οφείλεται στην καθαρή κερδοφορία ύψους 10,3 εκατ. ευρώ, στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ύψους 6,6 εκατ. ευρώ, στο κόστος αγοράς ιδίων μετοχών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ και στη ζημία 4 εκατ. ευρώ από αποτίμηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. 

Η διοίκηση του ομίλου επεσήμανε, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων,  την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Πίστης  για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας καθώς και των φυσικών καταστροφών, ενεργοποιώντας την ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων και διενεργώντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναλύσεις ευαισθησίας και stress tests.