ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς μπορούν να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας συνταξιούχοι του εξωτερικού

Πώς μπορούν να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας συνταξιούχοι του εξωτερικού

Προσκλητήριο στους συνταξιούχους από το εξωτερικό, που επιθυμούν να μετακομίσουν στην Ελλάδα και να μεταφέρουν μόνιμα τη φορολογική κατοικία τους στη χώρα μας, απευθύνει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», αρκετοί συνταξιούχοι του εξωτερικού έχουν καλέσει στην αρμόδια εφορία (κατοίκων εξωτερικού) προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαδικασίες, ωστόσο, δεδομένου ότι δεν είχε εκδoθεί και η σχετική απόφαση οι πληροφορίες που μπορούσαν να παράσχουν οι εφοριακοί ήταν λιγοστές και μόνο όσες προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Χθες, πάντως, 30 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η σχετική απόφαση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι, με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών να εκπνέει την ίδια μέρα. Ωστόσο, από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι θα δοθεί παράταση έτσι ώστε όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να το πράξουν πιθανότατα μέχρι το τέλος του έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στη  ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού «και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής». Σύμφωνα με τη νομοθεσία όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα θα καταβάλλουν ετησίως φόρο έως 7% στη χώρα μας, για τα εισοδήματα που αποκτούν από το εξωτερικό. Ειδικότερα η διαδικασία που περιγράφεται στην απόφαση ορίζει τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.

β) Θα πρέπει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

γ) Για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου από τον ασφαλιστικό φορέα ή άλλη δημόσια αρχή ή επαγγελματικό ταμείο ή ασφαλιστική εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει η καταβολή σύνταξης, στην αλλοδαπή, από κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, ή η καταβολή ασφαλίσματος (εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής) στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

δ) Για όσα φυσικά πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του φορολογικού έτους 2019, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος 7% καταβάλλεται εφάπαξ εντός 30 ημερών από την έγκριση της αίτησης του φορολογουμένου, δηλαδή μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2020.
Με βάση την απόφαση εφόσον ο συνταξιούχος πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και γίνει δεκτή η αίτησή του:

• Το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο που υπολογίζεται με συντελεστή 7% επί του συνόλου του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή.

• Ο φόρος 7% δεν επιβάλλεται σε ποσά που απαλλάσσονται του φόρου στο κράτος κατοικίας, δυνάμει διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος

• Ο φόρος θα καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν θα συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.

Η εφαρμογή του μέτρου αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του στις διατάξεις και λήγει μετά το πέρας δέκα φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των 10 ετών.