ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το χαμηλότερο κόστος κατοχής πετρελαιοκίνητου Ι.Χ. εμφανίζει η Ελλάδα

Το χαμηλότερο κόστος κατοχής πετρελαιοκίνητου Ι.Χ. εμφανίζει η Ελλάδα

Το χαμηλότερο μηνιαίο κόστος κατοχής ενός επιβατικού πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου καταγράφεται στην Ελλάδα, μεταξύ 18 ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη (car cost index) που έχει καταρτίσει ο όμιλος μίσθωσης αυτοκινήτων LeasePlan. Ωστόσο, όπως αναφέρει η έρευνα, το κόστος ιδιοκτησίας Ι.Χ. είναι ανάλογο με το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε καθεμία από τις χώρες του δείκτη, δηλαδή Ελβετία, Φινλανδία, Τσεχία, Δανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Αυστρία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Γαλλία, Σουηδία και Ουγγαρία. Με άλλα λόγια, οι πλουσιότερες χώρες εμφανίζουν υψηλότερο μηνιαίο κόστος κατοχής ενός Ι.Χ. σε σχέση με χώρες με μικρότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όπως η Ελλάδα και η Ουγγαρία. Η έρευνα αναφέρεται σε αυτοκίνητα παλαιότητας έως τεσσάρων ετών που διανύουν ετησίως 30.000 χιλιόμετρα.

Σε μηνιαία βάση, το κόστος κατοχής (λαμβανομένων υπόψη δαπανών για καύσιμα, φορολογία, ασφάλιση, συντήρηση και αποσβέσεων) διαμορφώνεται σε 547, 534 και 594 ευρώ για βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα και ηλεκτρικά Ι.Χ. οχήματα, αντίστοιχα. Η Ουγγαρία, όπου το ΑΕΠ του 2019 είναι κατά 34 δισ. χαμηλότερο συγκριτικά με το αντίστοιχο της Ελλάδας, εμφανίζει, μεταξύ των 18 χωρών της έρευνας, το χαμηλότερο μηνιαίο κόστος κατοχής ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου, που ανέρχεται σε 537 ευρώ.

Στη Γαλλία, ένας ιδιοκτήτης Ι.Χ. πληρώνει 598 ευρώ ή 633 ευρώ τον μήνα εάν το καύσιμο είναι βενζίνη ή πετρέλαιο, με τα αντίστοιχα ποσά να διαμορφώνονται σε 651 ευρώ και 686 ευρώ στην Πορτογαλία. Στη Γερμανία, το κόστος για ένα αυτοκίνητο που καίει βενζίνη ανέρχεται σε 704 ευρώ και αυξάνεται σε 720 και 730 ευρώ, εάν το Ι.Χ. είναι πετρελαιοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο. Στην Ιταλία το μηνιαίο κόστος για ένα βενζινοκίνητο ανέρχεται σε 807 ευρώ και μειώνεται σε 763 και 742 ευρώ για πετρελαιοκίνητα ή ηλεκτροκίνητα Ι.Χ.

Κατά την έρευνα, το κόστος των μεσαίας κατηγορίας ηλεκτροκίνητων έχει καταστεί απολύτως ανταγωνιστικό συγκριτικά με αυτό οχημάτων εσωτερικής καύσης σε 14 από τις 18 χώρες της έρευνας. Αυτό δηλαδή δεν ισχύει για την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Τσεχία και τη Φινλανδία.

Οσον αφορά την ελληνική θυγατρική του ομίλου LeasePlan, το 2019 αύξησε, συγκριτικά με το 2018, κατά 10,25% τον κύκλο εργασιών σε 134,5 εκατ. ευρώ και εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους 17,3 εκατ. ευρώ (+26,6%). Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του 2019, ο τομέας των μακροπρόθεσμων ενοικιάσεων (leasing) δεν έχει απολέσει τη δυναμική του λόγω της πανδημίας, ενώ η εταιρεία «διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και πρόσβαση σε επαρκείς πηγές χρηματοδότησης».