ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε σταθερή ανοδική πορεία η εγχώρια αγορά λογισμικού

Σε σταθερή ανοδική πορεία η εγχώρια αγορά λογισμικού

Σε πορεία ανάκαμψης βρίσκονται από το 2014 οι κλάδοι του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής, σύμφωνα με μελέτη του ομίλου ICAP. Το 2019, όπως αναφέρει η Σταματίνα Παντελαίου, διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP, η αγορά του λογισμικού (software) παρουσίασε άνοδο 2,9% σε σχέση με το 2018, καταγράφοντας συνεχώς από το 2014 ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ από το 2013 έχει αυξηθεί κατά 21%.

Κυρίαρχη κατηγορία στην εγχώρια αγορά λογισμικού είναι το Application Software, που προορίζεται στον τελικό χρήστη καλύπτοντας ποσοστό 67%. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά την κατηγορία προγραμμάτων συστήματος (Systems Software). Οσον αφορά την εγχώρια αγορά των υπηρεσιών πληροφορικής (IT Services), το 2019 αυξήθηκε κατά 2,3% σε σχέση με το 2018. Οπως και στην περίπτωση του λογισμικού, η αγορά των υπηρεσιών πληροφορικής κινείται ανοδικά από το 2014 και έπειτα, έχοντας ενισχυθεί από το 2013 κατά 12,7%.

Οπως επισημαίνει ο Νίκος Ταβουλάρης, senior consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP, o οποίος επιμελήθηκε την εν λόγω κλαδική μελέτη, η ζήτηση για τις υπηρεσίες πληροφορικής και για το λογισμικό εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την ανάγκη των επιχειρήσεων – πελατών του κλάδου να μετασχηματιστούν ψηφιακά όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να καταφέρουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Πέραν του ιδιωτικού τομέα, και ο δημόσιος τομέας κινείται προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία, που αποτελεί χρόνιο πρόβλημα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες για τις εταιρείες του κλάδου.

Στον κλάδο του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής δραστηριοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός εταιρειών, με τις περισσότερες εξ αυτών να είναι μικρού μεγέθους, όπως αναφέρει η μελέτη της ICAP. Στις περισσότερες περιπτώσεις η βασική δραστηριότητα των εταιρειών συνίσταται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο την επιλογή και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής και την ολοκλήρωση (integration) ή/και παραμετροποίηση λογισμικού. Οι πρόσφατες εξελίξεις του κλάδου επισημαίνονται στην τελευταία έκδοση της σχετικής κλαδικής μελέτης που εκπόνησε η διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 
της ICAP Α.Ε.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διεθνής ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης περιορίζεται λόγω του χαμηλού βαθμού ψηφιοποίησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεών της. Πρόκειται για πρόβλημα που απαιτεί τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, της τεχνολογίας και των δεξιοτήτων.