ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από ποιες αγορές «κέρδισε» τουρίστες η Ελλάδα την περίοδο 2017-19

Από ποιες αγορές «κέρδισε» τουρίστες η Ελλάδα την περίοδο 2017-19

Αυξημένα μεγέθη, τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και σε επίπεδο διανυκτερεύσεων και εισπράξεων, παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα την περίοδο 2017- 2019, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την μελέτη «Ακτινογραφία εισερχόμενου τουρισμού 2017-2019» την περίοδο 2017-2019 οι αφίξεις κατέγραψαν αύξηση +15% (από 27,2 εκατ. το 2017 σε 31,3 εκατ. το 2019), οι διανυκτερεύσεις σημείωσαν αύξηση +11% (από 209,9 εκατ. το 2017 σε 232,5 εκατ. το 2019) και οι εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 24% (από 14,2 δισ. το 2017 σε 17,7 δισ. το 2019).

Αύξηση κατέγραψαν όλες οι ευρείες αγορές στα βασικά μεγέθη τους ως εξής:

– Χώρες Ζώνης Ευρώ (αφίξεις +12%, διανυκτερεύσεις +6% και έσοδα +23%),

– Χώρες Ε.Ε. εκτός Ζώνης Ευρώ (αφίξεις +26%, διανυκτερεύσεις +15% και έσοδα +28%)

– Λοιπές Χώρες (αφίξεις +8%, διανυκτερεύσεις +14% και έσοδα +24%).

Ως προς τις χώρες προέλευσης, οι υψηλότερες αυξήσεις την περίοδο 2017-2019, καταγράφονται από τις αγορές της Ισπανίας (αφίξεις +72%, διανυκτερεύσεις +68%, έσοδα +131%), του Καναδά (αφίξεις +62%, διανυκτερεύσεις +65%, έσοδα +92%), της Αυστρίας (αφίξεις +47%, διανυκτερεύσεις +46%, έσοδα +80%), των ΗΠΑ (αφίξεις +36%, διανυκτερεύσεις +30%, έσοδα +46%), του Ισραήλ (αφίξεις +35%, διανυκτερεύσεις +10%, έσοδα +46%), της Βουλγαρίας (αφίξεις +52%, διανυκτερεύσεις +31%, έσοδα +19%), της Ελβετίας (αφίξεις +20%, διανυκτερεύσεις +22%, έσοδα +35%) και της Ρουμανίας (αφίξεις +20%, διανυκτερεύσεις +17%, έσοδα +29%).

Στον αντίποδα οι μοναδικές αγορές που καταγράφουν μείωση σε όλα τα βασικά μεγέθη την περίοδο 2017-2019 είναι της Ολλανδίας (αφίξεις -14%, διανυκτερεύσεις -11% και έσοδα -17%), της Σερβίας (αφίξεις -5%, διανυκτερεύσεις -10%, έσοδα -6%), της Σουηδίας (αφίξεις -16%, διανυκτερεύσεις -15% και έσοδα -5%) και της Βόρειας Μακεδονίας (αφίξεις -40%, διανυκτερεύσεις -45%, έσοδα -36%). Επίσης, μείωση καταγράφεται στις αφίξεις από τις αγορές της Ρωσίας (-1%) και της Νορβηγίας (-10%), στις διανυκτερεύσεις από τις αγορές της Γερμανίας (-1%) και της Νορβηγίας (-15%) και στις εισπράξεις από την αγορά της Αυστραλίας (-6%).

Σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, η κατάταξη των περισσότερων χωρών ως προς τις αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα είναι παρεμφερής. Εξαίρεση αποτελούν οι βαλκανικές αγορές που είναι πολύ υψηλότερα στην κατάταξη στις αφίξεις και χαμηλότερα στις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα, και οι μακρινές αγορές (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία) για τις οποίες ισχύει ακριβώς το αντίθετο.

Εποχικότητα

Για το 2019 το 56% των αφίξεων και το 59% των διανυκτερεύσεων/εισπράξεων σημειώθηκε στο 3ο τρίμηνο του έτους. Επιμέρους, οι χώρες της Ευρωζώνης (54% αφίξεις, 56% διανυκτερεύσεις και 59% εισπράξεις) και οι Λοιπές χώρες (50% αφίξεις, 56% διανυκτερεύσεις και 54% εισπράξεις) εμφάνισαν χαμηλότερη εποχικότητα από τις χώρες της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του Ευρώ (63% αφίξεις, 64% διανυκτερεύσεις και 66% εισπράξεις).

Πολύ υψηλή εποχικότητα εμφάνισαν οι ακόλουθες αγορές:

– για τις αφίξεις: οι αγορές της Σερβίας (74%), της Τσεχίας (72%), της Σουηδίας (70%), της Ιταλίας (69%), της Ρουμανίας (69%), της Βουλγαρίας (66%) και της Νορβηγίας (65%),

– για τις διανυκτερεύσεις: οι αγορές της Σερβίας (80%), της Ρουμανίας (76%), της Ιταλίας (73%), της Σουηδίας (72%), της Βουλγαρίας (71%) και της Τσεχίας (68%) και

– για τις εισπράξεις οι αγορές της Σερβίας (77%), της Ρουμανίας (76%), της Τσεχίας (76%), της Ιταλίας (75%), της Σουηδίας (75%), της Αυστραλίας (67%), της Βουλγαρίας (66%) και της Νορβηγίας (66%).

Αντίθετα, σχετικά χαμηλή εποχικότητα σημείωσαν:

– για τις αφίξεις: οι αγορές της Αλβανίας (37%), της Κύπρου (37%), της Βόρειας Μακεδονίας (40%), της Ελβετίας (44%), της Τουρκίας (45%) και της Φινλανδίας (46%),

– για τις διανυκτερεύσεις: οι αγορές της Κύπρου (33%), της Αλβανίας (39%), της Φινλανδίας (46%), της Τουρκίας (47%) και της Ελβετίας (47%) και

– για τις εισπράξεις: οι αγορές της Αλβανίας (37%), της Κύπρου (39%), της Βόρειας Μακεδονίας (44%), της Τουρκίας (44%), της Ελβετίας (49%), της Φινλανδίας (52%) και των ΗΠΑ (52%).

Τέλος, παρόμοια εποχικότητα με την συνολική εμφάνισαν οι αγορές της Γαλλίας (56% αφίξεις, 56% διανυκτερεύσεις και 60% εισπράξεις), της Πολωνίας (56% αφίξεις, 57% διανυκτερεύσεις και 61% εισπράξεις), της Ολλανδίας (55% αφίξεις, 59% διανυκτερεύσεις και 56% εισπράξεις) και της Ισπανίας (54% αφίξεις, 60% διανυκτερεύσεις και 61% εισπράξεις).