ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενστάσεις funds στο σχέδιο για την α΄ κατοικία

Ενστάσεις funds στο σχέδιο για την α΄ κατοικία

Προβληματικό θεωρούν στελέχη της αγοράς το σχέδιο της κυβέρνησης για προστασία της α΄ κατοικίας, που προβλέπει την αγορά και επαναμίσθωση κατοικιών ευάλωτων νοικοκυριών μέσω ιδιωτικών φορέων. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός φορέα μέσω του οποίου ενδιαφερόμενοι επενδυτές, π.χ. επενδυτικά κεφάλαια ή εταιρείες, θα μπορούν να αποκτούν χαρτοφυλάκια ακινήτων που ανήκουν σε ευάλωτα νοικοκυριά που αδυνατούν να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή του δανείου τους και στη συνέχεια να τα εκμισθώνουν πίσω στα εν λόγω νοικοκυριά.

Σύμφωνα με στελέχη funds που απέκτησαν στο πρόσφατο παρελθόν χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφαλίσεις σε ακίνητα, η κυβερνητική πρόταση εμφανίζει κενά. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα δεν αφορά τόσο την προτεινόμενη απόδοση ενός τέτοιου επενδυτικού προϊόντος (υπολογίζεται πέριξ του 5%) όσο τις ασφαλιστικές δικλίδες για τους επενδυτές, σε περίπτωση που οι διαμένοντες στα ακίνητα συνεχίσουν να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Οπως τονίζουν στελέχη των εταιρειών διαχείρισης χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων που αφορούν ακίνητα, «πολλοί από τους ιδιοκτήτες αυτούς είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν πληρώνουν τις δόσεις του δανείου τους για μια μακρά περίοδο, πολλές φορές για τρία ή και τέσσερα χρόνια. Πώς θα αρχίσουν οι άνθρωποι αυτοί να πληρώνουν ενοίκιο, όταν δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πληρώσουν ούτε σήμερα, που είναι ακόμα ιδιοκτήτες;».

Κατά τους ίδιους, το πρόβλημα που υφίσταται σήμερα επιχειρείται να αφαιρεθεί από τις τράπεζες και να μεταφερθεί στους ιδιώτες επενδυτές, που θα αγοράσουν τα ακίνητα αυτά.

Ακόμη ένας λόγος προβληματισμού είναι και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή τη διαχείριση των ακινήτων αυτών, ιδίως όταν ο ένοικος δεν συνεργάζεται και δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Στην αγορά επισημαίνουν ότι σήμερα απαιτούνται περίπου 10 μήνες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μιας έξωσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια ειδική πρόβλεψη του νομοθέτη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων/ιδιοκτητών.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι όταν ενεργοποιείται η διαδικασία της έξωσης και η οικοσκευή μείνει εντός του ακινήτου, ο επενδυτής θα πρέπει να ορίσει κάποιον τρίτο προκειμένου να μεταφέρει και να αποθηκεύσει τις κινητές αξίες του πρώην οφειλέτη. Πρόκειται για μια δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία, χωρίς το ανάλογο κέρδος.

Αδιευκρίνιστο παραμένει και το πώς ακριβώς θα περνάει η ιδιοκτησία των ακινήτων στους ιδιώτες επενδυτές, καθώς ανάλογα με τον τρόπο, θα εξαρτηθεί και το σχετικό κόστος. Για παράδειγμα, δεν είναι σαφές αν θα γίνεται εθελοντική παράδοση του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη ή αν θα γίνεται κανονική μεταβίβαση και, εφόσον ισχύει το τελευταίο, σε ποιο τίμημα και με τι φόρο.

Επίσης, δεν έχει γίνει ξεκάθαρο το πώς θα αντιμετωπίζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πρώην ιδιοκτήτης και νυν ενοικιαστής δεν πληρώνει το ενοίκιο που προβλέπεται, ήδη από τον πρώτο μήνα εφαρμογής του νέου καθεστώτος.