ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γραφείο Προϋπολογισμού: Μεγάλη αβεβαιότητα για τα έσοδα του 2021

Γραφείο Προϋπολογισμού: Μεγάλη αβεβαιότητα για τα έσοδα του 2021

H δημόσια κατανάλωση και οι δημόσιες επενδύσεις είναι πιο αποτελεσματικές για την τόνωση της ανάπτυξης από τις μεταβιβάσεις, τις φορολογικές αναστολές και απαλλαγές, υποστηρίζει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, σε σχόλιό του για την κατάθεση το προσχεδίου του προϋπολογισμού. Ετσι, προτείνει αύξηση των δαπανών για Υγεία και Παιδεία.

Επιπλέον, το Γραφείο εντοπίζει σοβαρή πηγή αβεβαιότητας στην πρόβλεψη για τα έσοδα, που περιέχει ο προϋπολογισμός. Οπως επισημαίνει, η προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων, που βασίζεται στην προϋπόθεση αποπληρωμής μέρους των υποχρεώσεων οι οποίες έχουν ανασταλεί για το 2020, θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων και τη δυνατότητά τους να αντεπεξέλθουν στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους. «Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι αποτελεί ένα σοβαρό δημοσιονομικό ρίσκο, που θα πρέπει να παρακολουθείται στενά», σημειώνει το Γραφείο.

Σχετικά με τη σημασία των μεταβιβάσεων και των φοροελαφρύνσεων για την ανάκαμψη, το Γραφείο επισημαίνει: «Η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής επέκτασης δεν εξαρτάται μόνο από το ύψος της, αλλά και από τη σύνθεσή της. Η επέκταση μέσω μεταβιβάσεων και φορολογικών/ασφαλιστικών αναστολών και απαλλαγών είναι φυσικά απαραίτητη για την προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ωστόσο έχει μόνο έμμεση οικονομική επίδραση (μέσω της κατανάλωσης) και όχι άμεση, καθώς οι συγκεκριμένες συναλλαγές δεν προσμετρούνται στο ΑΕΠ. Αντίθετα, η επέκταση μέσω αγορών αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή μέσω δημόσιας κατανάλωσης και επένδυσης, μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικότερο εργαλείο για την οικονομική ανάκαμψη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι καταναλωτικές και επενδυτικές δαπάνες για τη δημόσια υγεία και εκπαίδευση θα είχαν ισχυρότερες θετικές επιπτώσεις, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα».

Αναλύοντας τις επιλογές του προϋπολογισμού 2021, το Γραφείο σημειώνει ότι προβλέπεται σχεδόν πλήρης εξάλειψη των δαπανών 6,5 δισ. ευρώ που δόθηκαν φέτος ως μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και των επεκτατικών μέτρων στον τομέα των εσόδων (4,3 δισ. ευρώ), αλλά προστίθενται νέα επεκτατικά μέτρα, ύψους σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ (κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, μείωση ασφαλιστικών εισφορών). «Συμπερασματικά», τονίζεται, «το προσχέδιο προϋπολογισμού 2021 περιέχει μεγάλες αβεβαιότητες στις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές του προβλέψεις που οφείλονται στις αντικειμενικές συνθήκες εντός των οποίων σχεδιάστηκε».