ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Στο σκοτάδι» αφήνουν τα e-shops τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους

sto-skotadi-afinoyn-ta-e-shops-toys-katanalotes-gia-ta-dikaiomata-toys-561111616

Καμία ή ελάχιστη ενημέρωση παρέχουν πάνω από επτά στα δέκα ηλεκτρονικά καταστήματα στους καταναλωτές σχετικά με τα δικαιώματα που αυτοί έχουν. Τούτο προκύπτει από δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή σε ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών. Το δυσάρεστο εύρημα είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό δεδομένου του γεγονότος ότι τα τελευταία χρόνια, και ειδικά φέτος, εκτινάχθηκαν οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων, λόγω του lockdown της περασμένης άνοιξης. Δίνει δε μια περαιτέρω ερμηνεία για τις αρκετές απάτες που έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο διάστημα και έχουν οδηγήσει σε κάποιες περιπτώσεις στην επιβολή υψηλών προστίμων.

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κατά το χρονικό διάστημα από 26/8/2020 έως και 31/8/2020 και επαναλήφθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 προκύπτουν τα εξής:

• Το 43% των ιστοσελίδων δεν ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με το πώς μπορούν να υπαναχωρήσουν από μια σύμβαση, ειδικά στην περίπτωση που έχουν χρησιμοποιήσει τα αγαθά σε βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν που είναι αναγκαίος για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία τους, καθώς και όσον αφορά την ευθύνη τους για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρουσιάζεται με κατανοητό τρόπο και με σαφή αναφορά του δικαιώματος των καταναλωτών να υπαναχωρήσουν.

• Το 75% των ιστοσελίδων δεν παρέχει σαφή πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση να ανοίξει τη συσκευασία για να αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά, εφόσον συνήθως στα καταστήματα εμφανίζονται παρόμοια αγαθά ασυσκεύαστα. Ως εκ τούτου, η ζημία που προκαλείται στη συσκευασία απλώς για να ανοιχθεί δεν αποτελεί αιτία αποζημίωσης. Ωστόσο, οποιεσδήποτε προστατευτικές ταινίες έχουν τοποθετηθεί στο προϊόν θα πρέπει να αφαιρούνται μόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τη δοκιμή του.

• Το 72% των ιστοσελίδων δεν παρέχει καμία πληροφόρηση στον καταναλωτή για τα δικαιώματά του όσον αφορά την παράδοση αγαθών σε περίπτωση καθυστέρησης από τον προμηθευτή.

O προμηθευτής πρέπει να ενημερώνει τον καταναλωτή για «την προθεσμία εντός της οποίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα αγαθά». Eάν ο προμηθευτής δεν παραδώσει εντός της προθεσμίας αυτής ή εντός της προθεσμίας που έχει δηλωθεί στον καταναλωτή, ο τελευταίος πρέπει να συμφωνήσει με τον έμπορο για την παράταση της προθεσμίας παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής εξακολουθεί να μην έχει παραδώσει πριν από τη λήξη της παράτασης, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση.

• Το 28% παρέχει ελλιπή πληροφόρηση στον καταναλωτή για την περίπτωση μη παράδοσης προϊόντος εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας.

Επόμενα βήματα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι να ενημερώσει για τα αποτελέσματα των ελέγχων τους συνδέσμους ηλεκτρονικών καταστημάτων προκειμένου οι τελευταίοι να απευθύνουν με τη σειρά τους συστάσεις στα μέλη τους και στη συνέχεια οι προμηθευτές θα κληθούν να διορθώσουν τις ιστοσελίδες τους. Επισημαίνει, τέλος, ότι θα συνεχίσει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ηλεκτρονικά καταστήματα.