Κατασκευή 13 Κέντρων Πολιτικής Προστασίας με κόστος 110 εκατ.

Κατασκευή 13 Κέντρων Πολιτικής Προστασίας με κόστος 110 εκατ.

1' 25" χρόνος ανάγνωσης

Το αργότερο έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται να δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή των 13 επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας, ένα σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 131,5 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος κατασκευής (με ΦΠΑ) διαμορφώνεται σε 110 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες. Εχοντας πρόσφατα εγκριθεί από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή, προωθείται ως σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), καλύπτοντας περίοδο έως 27 χρόνων, από τα οποία δύο έτη αντιστοιχούν στην κατασκευαστική περίοδο και τα υπόλοιπα στη λειτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κέντρα επιχειρήσεων θα αποτελούνται από υπόγειο και ισόγειο επιφάνειας 1.500 τ.μ. το καθένα, με την επιλογή του αναδόχου να τοποθετείται το 2021. Η σύσταση περιφερειακών κέντρων στις 13 περιφέρειες της χώρας προβλέπεται από το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ψήφισε η Βουλή στις 4 Φεβρουαρίου, για τον εθνικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων.

Αντικείμενο των περιφερειακών κέντρων θα είναι ο συντονισμός, ο σχεδιασμός, η εποπτεία, η οργάνωση και η υλοποίηση των δράσεων αντιμετώπισης και παροχής οργανωμένης υποστήριξης στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και των συνεπειών τους, στο πλαίσιο της τοπικής αρμοδιότητάς τους.

Επίσης, η συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν σε εν εξελίξει συμβάντα ή επικείμενη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οπως ακόμη προβλέπει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, τα περιφερειακά κέντρα ενεργοποιούνται και κλιμακώνουν το επίπεδο συνήθους ετοιμότητας και δράσης τους με ευθύνη του κατά τόπο αρμόδιου περιφερειακού συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, σε περίπτωση αναγνώρισης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, εκτίμησης πιθανού κινδύνου ή προειδοποίησης επαπειλούμενης καταστροφής. Δεδομένου του μεγέθους του, το έργο αναμένεται να προσελκύσει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από το σύνολο των εγχώριων τεχνικών ομίλων, με την κατασκευαστική αγορά να τροφοδοτείται το τελευταίο διάστημα με νέα κτιριακά έργα – ΣΔΙΤ.