ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατατέθηκαν οι ρυθμίσεις για ΔΕΔΔΗΕ, ΛΑΡΚΟ και ΔΕΠΑ Υποδομών

Κατατέθηκαν οι ρυθμίσεις για ΔΕΔΔΗΕ, ΛΑΡΚΟ και ΔΕΠΑ Υποδομών

Κατατέθηκαν χθες από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη στο νομοσχέδιο για την απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης, οι τροπολογίες για την επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων σε ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ Υποδομών και ΛΑΡΚΟ.

Σε ό,τι αφορά τον διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), η νομοθετική ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ΡΑΕ) να εκδώσει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2020 την απόφαση για τη μεθοδολογία υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου που εισπράττει ο διαχειριστής για τη χρήση του δικτύου, για τη ρυθμιστική περίοδο 2021-2024. Περαιτέρω, δίνεται η ευελιξία στη ΡΑΕ να καθορίσει νωρίτερα (και μέχρι 31.12.2020) με απόφασή της, κατόπιν εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ, ειδικά την παράμετρο που αφορά την απόδοση κεφαλαίου.

Στην περίπτωση της ΔΕΠΑ Υποδομών η νομοθετική ρύθμιση αποσαφηνίζει θέματα που συνδέονται με τις δεσμεύσεις για την επόμενη ημέρα της ιδιωτικοποίησης. Συγκεκριμένα, ορίζει ρητώς ότι απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ από τον αγοραστή για διάστημα πέντε ετών από την απόκτησή της. 

Με τη ρύθμιση διευκρινίζεται επίσης ότι δεν απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών αυτών εντός του ίδιου ομίλου, ούτε η μεταβίβαση των μετοχών του ίδιου του αγοραστή της ΔΕΠΑ Υποδομών σε τρίτο πρόσωπο.  

Στην περίπτωση της ΛΑΡΚΟ η τροπολογία υποχρεώνει τον ειδικό διαχειριστή να προχωρήσει στη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ ή μέρους αυτού σε διάστημα 45 ημερών, εφόσον δεν εγερθεί αμφισβήτηση περί  του παθητικού ή ενεργητικού της εταιρείας. Σε περίπτωση που εγερθεί αμφισβήτηση η προθεσμία των 45 ημερών αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της διαιτητικής απόφασης. Προβλέπει επίσης ότι με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ανατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ο διαγωνισμός που θα διενεργήσει το ελληνικό Δημόσιο και να προσδιοριστούν οι όροι της συνεργασίας μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ – Δημοσίου και της σύμπραξης του ειδικού διαχειριστή. Στόχος είναι να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι δύο διαγωνισμοί με παράλληλες ενέργειες των συναρμόδιων υπουργείων, του Ταμείου και του ειδικού διαχειριστή της ΛΑΡΚΟ.