ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αντιμέτωπη με μηνύσεις από ομολογιούχους η MLS

Αντιμέτωπη με μηνύσεις από ομολογιούχους η MLS

Ο ασκός του Αιόλου έχει ανοίξει από χθες για την MLS Πληροφορική. Αιτία είναι η μη καταβολή, κατά την προχθεσινή προγραμματισμένη ημερομηνία, των τόκων ύψους 53.000 ευρώ που αφορούν το ομόλογο ΜΛΣ01 αξίας 4 εκατ. ευρώ. 

Η αδυναμία έγκαιρης αποπληρωμής των τοκομεριδίων αποτελεί γεγονός τεχνικής χρεοκοπίας, ενώ είναι αβέβαιο εάν η εταιρεία θα είναι σε θέση να πληρώσει στις 26 Οκτωβρίου το κουπόνι, ύψους 72,8 χιλ. ευρώ, για την έκδοση ΜΛΣ03 αξίας 6,7 εκατ. ευρώ, όπως και τους καταβλητέους τον Νοέμβριο τόκους που αντιστοιχούν στο ομόλογο ΜΛΣΟ2.

Με τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», ομάδα ομολογιούχων πρόκειται να καταθέσει μήνυση για απάτη, επειδή η αναπροσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων του 2018 οδηγεί σε ζημίες 4,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,6 εκατ. ευρώ που προβλέπουν οι αρχικά δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. 

Το εύρημα αυτό, που περιλαμβάνεται στην έκθεση της Deloitte και που αποκάλυψε η «Κ», στοιχειοθετεί την ένδειξη απάτης, όπως αναφέρουν ενημερωμένες πηγές. Γι’ αυτό, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, θα πρέπει να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη στα λογισμικά προγράμματα της MLS από την Εισαγγελία Αθηνών, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η αξία τους είναι υποπολλαπλάσια συγκριτικά με αυτήν που είχε αρχικώς δηλωθεί.

Η διαδικασία της κατάθεσης μήνυσης θα λάβει χώρα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ανεξαρτήτως της προγραμματισμένης για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου γενικής συνέλευσης ομολογιούχων –ύστερα από πρόσκληση της εκπροσώπου τους, Beta Χρηματιστηριακής– με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την καταγγελία του ομολόγου και την τροποποίηση των όρων του, για αποπληρωμή των κουπονιών σε έξι αντί σε τρεις μήνες. Η ομάδα ομολογιούχων θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως της Γ.Σ. της επόμενης Δευτέρας, διότι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, διαφωνεί με την παροχή εξουσιοδότησης στον εκπρόσωπο των ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου, επειδή η ενέργεια αυτή συνιστά σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης, το σκεπτικό της κατάθεσης μήνυσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εις βάρος των πιστωτών και είχαν αντικείμενο την εκποίηση, πώληση, αγορά ή άλλου είδους σύσταση νέου ενεχύρου επί μετοχών (απαλλοτριωτική δικαιοπραξία).

Οπως ακόμη πληροφορείται η «Κ», στα πρότυπα αντίστοιχων υποθέσεων αθέτησης όρων ομολογιακών προγραμμάτων στο εξωτερικό, το δικηγορικό γραφείο Σοφός και Συνεργάτες θα προχωρήσει στη σύσταση ad hoc επιτροπής πιστωτών (creditors committee) στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όσοι ομολογιούχοι επιθυμούν. 

Αποστολή της θα είναι είτε η κατάθεση μήνυσης ή αγωγής είτε η έναρξη διαπραγμάτευσης με τη διοίκηση της MLS με στόχο την αναδιάρθρωσή της. Εφόσον η επιτροπή πιστωτών καταφέρει να συγκεντρώσει το 30% των ομολογιούχων και υπό τον όρο ότι οι ομολογιούχοι συναινέσουν, θα ζητήσει από την εταιρεία την έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο την αναδιάρθρωσή της. 

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εάν η MLS δεχθεί να… διασωθεί και να μη βρεθεί αντιμέτωπη με βροχή μηνύσεων, αγωγών και ενδεχόμενων αιτήσεων συντηρητικής ή μη κατάσχεσης, τότε η επιτροπή πιστωτών θα προχωρήσει στη σύνταξη του φύλλου αναδιάρθρωσης της εταιρείας που θα πρέπει να εγκριθεί από το 60% των ομολογιούχων. 

Σε αυτό το στάδιο, η αναδιάρθρωση της MLS, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την είσοδο επενδυτή, θα πρέπει να εγκριθεί από τη Δικαιοσύνη και να περάσει στην εφαρμογή, ενώ οι όποιες κατ’ έγκληση μηνύσεις αποσύρονται. Ωστόσο, η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου της ad hoc επιτροπής πιστωτών αποτελεί το καλό σενάριο σε ένα νομικό θρίλερ που μόλις ξεκινάει.