ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Τράπεζα: «Ξεφορτώθηκε» χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων 325 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: «Ξεφορτώθηκε» χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων 325 εκατ. ευρώ

Την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εταιρικών , καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, αξίας 325 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο της θυγατρικής εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων στην Κύπρο, CAC Coral, το οποίο εφεξής περιέρχεται στα χέρια της επενδυτικής εταιρείας Bain Capital Credit.

Το επίμαχο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, δάνεια, τα οποία θεωρούνται ληξιπρόθεσμα για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών. Η συναλλαγή, άλλωστε, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Το αντίτιμο του deal, σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, ανήλθε στο 31% της λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου, με τις επιπτώσεις στην κεφαλαιακή βάση της ελληνικής τράπεζας να θεωρούνται ουδέτερες.

Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενήργησε η Alantra Corporate Portfolio Advisors International, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Milbank LLP και Χρυσσαφίνης & Πολυβίου LLC λειτούργησαν ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι. Η Deloitte Ελλάδος διατέλεσε σύμβουλος πώλησης και λογιστικών θεμάτων.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως είναι φυσικό, υπόκειται στις συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων της συναλλαγής από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου, καθώς και της συγκατάθεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.