ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΑΠ: Την Τετάρτη το βιβλίο προσφορών για το ομολογιακό δάνειο των 200 εκατ. ευρώ

ΟΠΑΠ: Την Τετάρτη το βιβλίο προσφορών για το ομολογιακό δάνειο των 200 εκατ. ευρώ

Από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου θα διαρκέσει η διαδικασία δημόσιας προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 200 εκατ. ευρώ, από την ΟΠΑΠ Α.Ε. Το ομολογιακό δάνειο θα είναι διάρκειας επτά ετών και θα διαρείται σε 200.000 κοινές και ανώνυμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν σήμερα από την εταιρεία, εφόσον το ομόλογο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ, θα υπάρξει ματαίωση της έκδοσης.

Η διαδικασία του προσδιορισμού της τιμής διάθεσης, της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών, θα πραγματοποιηθεί μέσω του βιβλίου προσφορών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανώτατη τιμή του εύρους της απόδοσης δύναται να υπερβαίνει την κατώτατη έως 150 μονάδες βάσης. Όσον αφορά το επιτόκιο, μπορεί να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής έως 25 μονάδες βάσης.

Συντονιστές της έκδοσης θα είναι οι τράπεζες Eurobank, Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς, ενώ ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς θα διατελέσουν η Optima Bank και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή. Τέλος, ρόλο σύμβουλου έκδοσης θα διαδραματίσει η Eurobank.