ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μοχλός ανάκαμψης η αυξημένη αποταμίευση

mochlos-anakampsis-i-ayximeni-apotamieysi-561120826

Ενα μέρος της πρώτης φάσης ανάκαμψης μετά το τέλος της πανδημίας μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την αύξηση της αποταμίευσης των τελευταίων μηνών, υποστηρίζει η Eurobank.

«Με το ξέσπασμα της πανδημίας, ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα επιταχύνθηκε. Το εξάμηνο Μαρτίου – Αυγούστου 2020 ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του υπολοίπου των καταθέσεων των επιχειρήσεων ανήλθε στο 21,3% από 7,2% το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο (Σεπτεμβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020)», επισημαίνει η τράπεζα σε ανάλυσή της. Η υψηλή αβεβαιότητα για τις εξελίξεις και οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης ενίσχυσαν τα κίνητρα των επιχειρήσεων για αύξηση και διακράτηση ρευστών διαθεσίμων.

Επιπλέον, τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και η αβεβαιότητα δημιούργησαν συνθήκες για ακούσια και εκούσια αποταμίευση. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 1,3 και 1,6 δισ. ευρώ αντίστοιχα. «Στην περίπτωση που η τρέχουσα αβεβαιότητα, λόγω της υγειονομικής κρίσης, αρθεί σχετικά γρήγορα και σχηματιστούν προσδοκίες δυναμικής ανόδου του πραγματικού ΑΕΠ, τότε τα προαναφερθέντα ενισχυμένα κεφάλαια θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα μέρος της πρώτης φάσης ανάκαμψης των δαπανών κατανάλωσης και επένδυσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αντίστοιχα», εκτιμούν οι αναλυτές της Eurobank.

Πάντως, η πανδημία ενίσχυσε μια τάση αύξησης των καταθέσεων, η οποία παρατηρείται σταθερά από το 2017. Συγκεκριμένα, από τα 119 δισ. τον Απρίλιο του 2017 αυξήθηκαν κατά 32,9 δισ. ή κατά 27,6%, στα 151,9 δισ. τον Αύγουστο του 2020.

Η μεταβολή αυτή προήλθε κατά 20,7 δισ. από τα νοικοκυριά και κατά 12,2 δισ. από τις επιχειρήσεις. «Η σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εντός Ευρωζώνης και η αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών καρτών και του Διαδικτύου για την πραγματοποίηση συναλλαγών (αρχικά λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων) οδήγησαν στη μείωση των κινήτρων για αποθησαυρισμό και, ως εκ τούτου, στην ενίσχυση των καταθέσεων», αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας.