ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στους πρώτους της Ε.Ε. η Ελλάδα στην αξιοποίηση πόρων για την πανδημία

Στους πρώτους της Ε.Ε. η Ελλάδα στην αξιοποίηση πόρων για την πανδημία

Στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των πόρων από την πολιτική συνοχή για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, κατατάσσεται η Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση τα οποία πόροι άνω των 13 δισ. ευρώ των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής κατευθύνθηκαν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και στη στήριξη των εργαζομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αξιοποίησε στον μέγιστο δυνατό βαθμό το προσωρινό πλαίσιο της ευελιξίας που παρείχαν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και το διαχειριστικό εργαλείο της αναθεώρησης, κινητοποιώντας επιπλέον πόρους άνω του 1,5 δισ. ευρώ από την πολιτική συνοχή, χωρίς να διαταραχθεί ο προγραμματισμός των ήδη υλοποιούμενων δράσεων. 

Ειδικότερα, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με τις υψηλότερες επιδόσεις στην αξιοποίηση αυτών των πόρων για την παροχή κεφαλαίων κίνησης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), τόσο υπό τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, όσο και υπό τη μορφή χορήγησης δανείων κεφαλαίων κίνησης, καταλαμβάνοντας την τρίτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Ακόμη, η χώρα μας βρίσκεται στη δεύτερη θέση αναφορικά και με τον αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που έλαβαν μη επιστρεπτέα κεφάλαια κίνησης, καθώς οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις από αυτούς τους πόρους ανήλθαν στις 30.000. Τέλος, η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε αριθμό ωφελουμένων από δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής καθώς, σε απόλυτους αριθμούς, οι ωφελούμενοι ξεπέρασαν τις 450.000. 

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω στοιχεία αναφέρονται μόνο στους πόρους που δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο της ευελιξίας των ευρωπαϊκών κανονισμών και όχι στο σύνολο των πόρων που κινητοποίησε η χώρα μας μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της οικονομίας απέναντι στην πανδημία και οι οποίοι έως σήμερα υπερβαίνουν τα 3,5 δισ. ευρώ.  

Η συνολική απορρόφηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ανέρχεται πλέον σε 50,56% (κοινοτική συνδρομή), με τις καταχωρισμένες δαπάνες να ανέρχονται σε 8,13 δισ. ευρώ. Ως προς την απορρόφηση σε όρους δημόσιας δαπάνης, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 48,01%, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο της Ελλάδας –ανάμεσα στις 28 της Ευρωπαϊκής Ενωσης– από τη 12η θέση (Ιούλιος 2019) στην 8η θέση (Σεπτέμβριος 2020), με προοπτική περαιτέρω βελτίωσης μέχρι το τέλος του 2020.