ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση εσόδων 67% αναμένει η Regency

meiosi-esodon-67-anamenei-i-regency-561120952

Με σημαντική μείωση των επισκέψεων και κατ’ επέκταση των εσόδων, ως απόρροια της πανδημικής κρίσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί η φετινή χρήση για τη Regency Entertainment. Η εταιρεία, που ελέγχει τα καζίνο Πάρνηθας και Θεσσαλονίκης, ύστερα από την απαγόρευση του καπνίσματος στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους, προέβλεπε για τη φετινή χρονιά ότι τα συνολικά έσοδα παιχνιδιών, σε σχέση με το 2019, θα υποχωρούσαν κατά 9%, ενώ οι επισκέψεις στο καζίνο της θα μειώνονταν κατά 5%. Αντίστοιχα, η ελληνική αγορά καζίνο προβλεπόταν, (πριν εκδηλωθεί η COVID-19) να συρρικνωθεί, φέτος, κατά 10% (συνολικά έσοδα παιχνιδιών) σε σχέση με το 2019 κυρίως λόγω της απαγόρευσης του καπνίσματος. Επιπλέον, οι επισκέψεις και τα έσοδα των παιγνιομηχανών (slots) προβλεπόταν να μειωθούν κατά 4% και κατά 12%.

Ωστόσο, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα του 2019 της Regency Entertainment, οι εκτιμώμενες επιδόσεις επιδεινώθηκαν λόγω της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας των καζίνο για 3,5 μήνες. Ως εκ τούτου, για το 2020 η εταιρεία αναθεώρησε τις προβλέψεις της, εκτιμώντας ότι οι επισκέψεις και τα έσοδα στα καζίνο θα υποχωρήσουν κατά 62% και 67,1%, αντίστοιχα, συγκριτικά με το 2019. Στο καζίνο Πάρνηθας εκτιμάται ότι η επισκεψιμότητα και τα έσοδα θα διολισθήσουν, φέτος, κατά 64% και 68,5%, αντίστοιχα.

Ποιες όμως, ήταν οι επιδόσεις του 2019; Συνολικά, η ελληνική αγορά καζίνο, αν και στη διάρκεια του έτους κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από το 2018, «έκλεισε» το 2019 οριακά πτωτικά, με μείωση των εσόδων κατά 1%, μολονότι οι επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 6,7%, σε σχέση με το 2018, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της περυσινής χρήσης. Στα δύο καζίνο του ομίλου το δίμηνο Νοέμβριος-Δεκέμβριος του 2019, η πτώση των εσόδων, ιδιαίτερα στα slots, ανήλθε περίπου σε 30%, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες του 2019. Την πτώση αυτή αποδίδει η διοίκηση της Regency στη μεγάλη επίδραση της απαγόρευσης του καπνίσματος που απεικονίζεται στην πορεία των επισκέψεων και των εσόδων στο καζίνο της Πάρνηθας τους πρώτους εννέα μήνες του 2019, σε σχέση με το 2018. Κατά το εννεάμηνο δηλαδή, του 2019, η επισκεψιμότητα και οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε +9% και -2% αντίστοιχα, ενώ τους δύο τελευταίους μήνες του έτους οι επισκέψεις και τα έσοδα στο καζίνο Πάρνηθας υποχώρησαν 19% και 32%, αντίστοιχα συγκριτικά με τους δύο τελευταίους μήνες του 2018. Παρ’ όλα αυτά, η Regency Entertainment Α.Ε. εμφάνισε το 2019 αύξηση της επισκεψιμότητας (+2,4%), αλλά μείωση των εσόδων παιχνιδιών (-1,5%) σε σχέση με το 2018.  

Σε επίπεδο μεγεθών, το 2019 ο κύκλος εργασιών του ομίλου Regency Entertainment μειώθηκε σε 155 εκατ. ευρώ από 165 εκατ., ενώ κατέγραψε κέρδη προ φόρων 9,4 εκατ. ευρώ από ζημίες 10,4 εκατ. ευρώ το 2018. Εμφάνισε ακόμη κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 13,6 εκατ. ευρώ (από ζημίες 5,3 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 9,4 εκατ. ευρώ από ζημίες 10,8 εκατ. ευρώ.