ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναξιόπιστη η έρευνα της βρετανικής cable.co.uk για τις τιμές στην κινητή

Αναξιόπιστη η έρευνα της βρετανικής cable.co.uk για τις τιμές στην κινητή

Σε εύρος από 0,45 ευρώ έως 1,29 ευρώ στα προγράμματα ογκοχρέωσης δεδομένων κινητής κυμαίνονται οι ενδεικτικές τιμές του ενός GB στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε απάντηση κοινοβουλευτικής ερώτησης. 

Η ερώτηση έχει αντικείμενο έρευνα της βρετανικής εταιρείας cable.co.uk μεταξύ 155 κρατών, βάσει της οποίας το μέσο κόστος 1 GB στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 8,5 ευρώ, ενώ στο Ισραήλ και στην Ιταλία περιορίζεται σε 0,1 ευρώ και 0,4 ευρώ, αντίστοιχα. Κατά τα ίδια δεδομένα, το κόστος ενός GB ανέρχεται σε περίπου 0,6 ευρώ στην Πολωνία και στην Τουρκία και σε 0,7 ευρώ σε Δανία και Γαλλία.

Ωστόσο, η ανεξάρτητη αρχή σημειώνει πως η τιμοληψία στην οποία στηρίχθηκε η έρευνα αφορά αποκλειστικά την υπο-αγορά των δεδομένων κινητής (mobile data) και ακόμα πιο περιοριστικά στην τιμή αγοράς του 1 GB, διευκρινίζοντας ότι η λιανική αγορά της κινητής τηλεφωνίας δεν αποτελεί ρυθμιζόμενη αγορά. Κατά την ΕΕΤΤ, για την κατάρτιση της συγκεκριμένης μελέτης, επιλέχθηκαν μόλις 12 προγράμματα από την Ελλάδα, εκ των δεκάδων διαθέσιμων, δεν είναι γνωστό ποια είναι αυτά, τι περιλαμβάνουν και σε ποια κριτήρια επιλογής βασίστηκαν, ενώ τα ευρήματα της μελέτης δεν συνάδουν με αυτά της πρόσφατης έκθεσης DESI 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επίσης, δεν είναι σαφείς και επομένως επαληθεύσιμες ούτε η μεθοδολογία σύγκρισης των διαφόρων μεγεθών ούτε η επιλογή των προγραμμάτων, με τη μελέτη να μην κάνει αναφορά στην πραγματική επίπτωση των εκπτώσεων-προσφορών των προγραμμάτων στις τελικές τιμές διάθεσής τους. Τούτων δοθέντων, η ΕΕΤΤ αναφέρει πως βάσει των στοιχείων που τηρεί στην παρούσα χρονική περίοδο, ενδεικτικές τιμές του 1 GB στη χώρα μας εντοπίζονται σε εύρος από 0,45 ευρώ έως 1,29 ευρώ στα προγράμματα ογκοχρέωσης δεδομένων κινητής. Επιπρόσθετα, είναι διαθέσιμα στην αγορά προγράμματα απεριόριστων δεδομένων με τιμές που κυμαίνονται από 45 έως 55 ευρώ τον μήνα.

Η μελέτη της cable.co.uk, που δραστηριοποιείται στη συγκριτική αξιολόγηση τιμών κινητής τηλεφωνίας, έρχεται να προστεθεί σε αυτές της φινλανδικής εταιρείας Rewheel, βάσει των οποίων το κόστος δεδομένων είναι ιδιαιτέρως υψηλό στην Ελλάδα. Επί των ευρημάτων της Rewheel η ΕΕΤΤ έχει τοποθετηθεί, το περασμένο καλοκαίρι, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι στην Ελλάδα με κόστος 44,9 ευρώ παρέχεται απεριόριστος όγκος data. Πάντως, τους τελευταίους μήνες υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα τιμολόγια των παρόχων, επειδή διατίθενται προγράμματα συμβολαίου με απεριόριστη φωνή και πολύ περισσότερα δεδομένα.

Με στόχο να υπάρχει σαφής εικόνα για τις τιμές των προγραμμάτων τηλεπικοινωνίας, η ΕΕΤΤ δρομολογεί τη δημιουργία δείκτη λιανικών τιμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και Διαδικτύου. Ως εκ τούτου, έχει προκηρύξει ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, που έχει αντικείμενο τη διαμόρφωση και εφαρμογή του μοντέλου βάσει του οποίου θα πραγματοποιείται η αποτίμηση του επιπέδου λιανικών τιμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλες χώρες. Χθες, παρήλθε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται σε 595,2 χιλ. ευρώ, διαθέτοντας διάρκεια 15 μηνών. Ο σύνθετος δείκτης λιανικών τιμών, που σχεδιάζει η ΕΕΤΤ, θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα είναι κατ’ αντιστοιχία της ευρωπαϊκής πρακτικής για τον υπο-δείκτη τιμών στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI).