ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mήνυμα της ΑΑΔΕ σε 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων για διορθώσεις των δηλώσεων COVID

Mήνυμα της ΑΑΔΕ σε 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων για διορθώσεις των δηλώσεων COVID

Mήνυμα στην ηλεκτρονική τους θυρίδα στο Τaxisnet θα λάβουν περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων από την εφορία, με το οποίο θα καλούνται να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στις δηλώσεις COVID για τις μειώσεις ενοικίων προκειμένου να κερδίσουν την έκπτωση φόρου. Από την επεξεργασία των «δηλώσεων COVID και πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μηνών Μαρτίου-Αυγούστου 2020», η ΑΑΔΕ διαπίστωσε πλήθος περιπτώσεων με λάθη ή παραλείψεις, καθώς και περιπτώσεις για τις οποίες απαιτούνται διευκρινίσεις από τους ενδιαφερομένους. Οι φορολογούμενοι αυτοί –περίπου 200.000– θα λάβουν οδηγίες στον λογαριασμό τους, στο myTAXISnet, ώστε να αποκαταστήσουν τα όποια λάθη ή παραλείψεις και να επωφεληθούν της έκπτωσης φόρου. Οι περιπτώσεις λαθών και παραλείψεων αφορούν κυρίως τα εξής:

• Υποβολή δήλωσης COVID χωρίς να είναι σε ισχύ συμφωνία μίσθωσης, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων.

• Ασυμφωνία μηνιαίου μισθώματος και αρχικού ποσού δήλωσης COVID.

• Μη συμπλήρωση στη δήλωση COVID του είδους της μίσθωσης (π.χ. επαγγελματική).
Επίσης, θα ζητηθούν διευκρινίσεις σε  περιπτώσεις ασυμφωνιών που έχουν εντοπιστεί σε δηλώσεις COVID που έχουν υποβληθεί από περισσότερους από έναν συνιδιοκτήτες. Η αποστολή των μηνυμάτων προς τους παραπάνω φορολογουμένους αρχίζει τη Δευτέρα 26/10/2020. Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί εκπτώσεις από δηλώσεις COVID συνολικού ύψους σχεδόν 34.000.000 ευρώ, σε περίπου 200.000 φορολογουμένους. Σημειώνεται ότι έκπτωση φόρου έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι με κρατική απόφαση είδαν τα ενοίκια να μειώνονται κατά 40%. Το μέτρο της έκπτωσης στα ενοίκια συνεχίζεται για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται και δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, στην εστίαση, στις μεταφορές, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, καθώς και τους εργαζομένους με αναστολή εργασίας. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα αποζημιωθούν με το 30% των απωλειών στα ενοίκια που έχασαν, μέσω συμψηφισμού με φορολογικές υποχρεώσεις (ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος κ.λπ.). Εξαιρούνται οι δόσεις ρυθμισμένων οφειλών.

Σημειώνεται ότι δεν υπολογίζεται ως εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται. Εκτός από την υποχρεωτική μείωση, σε ισχύ είναι και η προαιρετική μείωση του ενοικίου τουλάχιστον κατά 30%. Οσοι ιδιοκτήτες συμφωνήσουν με τους ενοικιαστές και μειωθεί το ενοίκιο θα αποζημιωθούν με το 12% του αρχικού μισθώματος μέσω συμψηφισμού με  φορολογικές υποχρεώσεις (ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος κ.λπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του μέτρου είναι να υποβληθεί η συμφωνία αυτή στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τη δήλωση των στοιχείων μισθώσεων ακινήτων και να καταβληθεί το υπόλοιπο μίσθωμα στον εκμισθωτή υποχρεωτικά εντός της συμφωνημένης προθεσμίας καταβολής του, και το πολύ εντός του μηνός τον οποίον αφορά.