ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα «συμπτώματα» του κορωνοϊού στην τσέπη των ελληνικών νοικοκυριών

Τα «συμπτώματα» του κορωνοϊού στην τσέπη των ελληνικών νοικοκυριών

Τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στο εισόδημα και στις καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών αντανακλούν τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Ειδικότερα, το β ΄ τρίμηνο του 2020, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) μειώθηκε κατά 11,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 32,83 δισ. ευρώ σε 28,96 δισ. ευρώ.

Τα «συμπτώματα» του κορωνοϊού στην τσέπη των ελληνικών νοικοκυριών-1

Ομοίως, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 12,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 32,5 δισ. ευρώ σε 28,4 δισ. ευρώ. Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 1,9% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με 0,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

Το ίδιο διάστημα οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, διαμορφώθηκαν στο ποσό των 2,1 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, υποχώρησε στο 16,3% σε σύγκριση με 18,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2019.