ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κάθετη μείωση κατά 29% σημείωσαν οι εξαγωγές ενδυμάτων

Κάθετη μείωση κατά 29% σημείωσαν οι εξαγωγές ενδυμάτων

Μείωση καταγράφηκε τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

Το κλείσιμο των καταστημάτων λιανικής στις περισσότερες αγορές επηρέασε αρνητικά τις ελληνικές εξαγωγές. Το τρίμηνο Μαρτίου – Μαΐου ήταν το χειρότερο, ενώ το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο η κάμψη συνεχίστηκε σε μικρότερο βαθμό. Θα πρέπει να τονιστεί ότι μεγαλύτερο πλήγμα στις εξαγωγές δέχθηκαν τα ελληνικά brands. Αντιθέτως, η μείωση των αμιγώς εξαγωγικών επιχειρήσεων private label κινήθηκε σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Συνολικά, στο οκτάμηνο του 2020, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων έφτασε τα 490 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 29% έναντι του 2019 που ήταν 692 εκατ. ευρώ.

Μειωμένες κατά 7,5% ήταν οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες ανήλθαν σε 256 εκατ. ευρώ. Επίσης, σημαντικά μειωμένες ήταν οι εξαγωγές του ελληνικού βαμβακιού, που στο οκτάμηνο του 2020 κατέγραψαν μείωση 27% και ανήλθαν σε 224 εκατ. Συνολικά οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς παραγωγής (βαμβακιού), κατέγραψε μείωση 24%. Η αξία εξαγωγών ανήλθε σε 970 εκατ. ευρώ έναντι 1,275 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2019.

Μείωση καταγράφηκε και στις εισαγωγές. Οι εισαγωγές ενδυμάτων ήταν μειωμένες κατά 21% το οκτάμηνο, ενώ της κλωστοϋφαντουργίας κατά 9,2%. Συνολικά η αξία εισαγωγών ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στο εξεταζόμενο διάστημα ανήλθε σε 1,578 εκατ. ευρώ έναντι 1,990 εκατ. ευρώ το 2019.

Παρόμοια με την πορεία των εξαγωγών ήταν η κατάσταση και στην εγχώρια αγορά.  Στο οκτάμηνο, τόσο οι πωλήσεις χονδρικής όσο και λιανικής παρουσίασαν πτώση. Η μείωση στις πωλήσεις χονδρικής κυμάνθηκε σε ποσοστό πέριξ του 30%, ενώ οι λιανικές πωλήσεις ήταν μειωμένες κατά 22%.