ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΑΣΕ/ICAP: Ενισχύθηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος το γ΄ τρίμηνο

ΕΑΣΕ/ICAP: Ενισχύθηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος το γ΄ τρίμηνο

Τον περιορισμό της απαισιοδοξίας των CEO’s, που είχε επικρατήσει έντονα τα προηγούμενα δύο πρώτα τρίμηνα τους έτους, αλλά και την διάχυτη εκτίμηση πως η ανάπτυξη το 2021 θα κινηθεί σε χαμηλούς ρυθμούς, αποτυπώνει η τριμηνιαία έρευνα που διεξήγαγε η Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP.

Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 01/10/2020 – 15/10/2020 σε δείγμα 2.540 διευθυνόντων συμβούλων / γενικών διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματά της, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) ανέκαμψε το τρίτο τρίμηνο του 2020, μετά από δύο συνεχόμενα τρίμηνα καθοδικής πορείας. Συγκεκριμένα, το τρίτο τρίμηνο ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος αυξήθηκε στις 129 μονάδες, αντανακλώντας την βελτίωση των προσδοκιών για ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας ιδιαίτερα μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Ο δείκτης αποτυπώνει επίσης μια νέα κανονικότητα στην οργάνωση της εργασίας η οποία έχει διαμορφωθεί, βάσει της οποίας οι CEO’s θα διοικήσουν τις επιχειρήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει αύξηση του δείκτη στις μικρές, μεσαίες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα καταγράφεται στασιμότητα του δείκτη στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το τρίτο τρίμηνο του 2020:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε μικρή πτώση στις 109 μονάδες έναντι 116 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO’s που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν αυξήθηκε από 81% το προηγούμενο τρίμηνο σε 85%. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνει ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας μειώθηκε σε 3% έναντι 7% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε άνοδο στις 190 μονάδες έναντι 169 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO’s που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 41% έναντι 36% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το 21% των CEO’s δηλώνουν ότι θα επιδεινωθεί, έναντι 36% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις αυξήθηκε οριακά στις 115 μονάδες έναντι 113 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν ανήλθε σε 12%, ενώ σύμφωνα με το 64% των CEO’s η τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο είναι χειρότερη. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης σημείωσε αξιόλογη αύξηση στις 187 μονάδες έναντι 164 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO’s που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 43% έναντι 37% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σταμάτησε την πτωτική πορεία και αυξήθηκε στις 72 μονάδες έναντι 54 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO’s που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 28% έναντι 20% το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα το 39% των CEO’s δηλώνουν ότι οι εταιρείες που διοικούν βρίσκονται σε χειρότερη οικονομική θέση έναντι του προηγούμενου έτους, ποσοστό ωστόσο που είναι μειωμένο σε σχέση με το 48% στο προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών των CEO’s για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε άνοδο στις 140 μονάδες έναντι 131 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO’s που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος σημείωσε μικρή αύξηση σε 52% έναντι 50% το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα το 9% (έναντι 14% το προηγούμενο τρίμηνο) των CEO’s προβλέπουν στο επόμενο έτος επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών που διοικούν.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο στις 98 μονάδες έναντι 85 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO’s που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 22% έναντι 19% το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα ελαττώθηκε σε 32%, έναντι 42% το προηγούμενο τρίμηνο, το ποσοστό των CEO’s που δηλώνουν ότι οι εταιρείες τους πραγματοποίησαν μειωμένες επενδύσεις στην τρέχουσα περίοδο. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών συνέχισε την ανοδική του πορεία και ανήλθε στις 146 μονάδες έναντι 126 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO’s που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 40%, μερίδιο που αυξάνεται σε 61% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αντίθετα το 13% των CEO’s πιστεύει ότι στο επόμενο έτος οι επενδύσεις στις επιχειρήσεις τους θα είναι μειωμένες.

Ανάκαμψη του δείκτη προσδοκιών απασχόλησης

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε μικρή άνοδο στις 91 μονάδες έναντι 88 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO’s που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 27%, ποσοστό το οποίο ανήλθε σε 35% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και 34% για τις εμπορικές επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης αυξήθηκε σημαντικά στις 140 μονάδες έναντι 119 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEO’s που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη ένα έτος μετά διαμορφώθηκε σε 37%, ποσοστό που αυξάνεται σε 61% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα το 14% των CEO’s αναμένει στο επόμενο έτος μικρότερο αριθμό εργαζομένων.

Έξι στους δέκα «βλέπουν» ανάπτυξη σε χαμηλούς ρυθμούς το 2021

Σε ό,τι αφορά την επάνοδο της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης το επόμενο έτος, ένας στους πέντε CEO’s, πιστεύει η ελληνική οικονομία το 2021 θα αναπτυχθεί με υψηλούς ρυθμούς. Ωστόσο η πλειοψηφία σε ποσοστό 62% θεωρεί ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί σε χαμηλούς ρυθμούς, ποσοστό που αυξάνεται σε 83% για τους CEO’s βιομηχανικών επιχειρήσεων και 70% για τους CEO’s εμπορικών επιχειρήσεων. Αντίθετα το 17% των CEO’s δηλώνουν ότι το 2021 η ύφεση θα συνεχιστεί.