ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινάει η αναβάθμιση της Μαρίνας Βουλιαγμένης

Ξεκινάει η αναβάθμιση της Μαρίνας Βουλιαγμένης

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αναβάθμιση της Μαρίνας Βουλιαγμένης, η οποία αφορά τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών και χερσαίων υποδομών, με στόχο τη δημιουργία 59 νέων θέσεων για σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους.

Η ολική αναδιαμόρφωση της Μαρίνας Βουλιαγμένης, μίας από τις πλέον προνομιούχες στην Αττική, εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Μάλιστα, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, η νέα μαρίνα θα αναβαθμίσει ποιοτικά το τουριστικό προφίλ της περιοχής και θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, προσελκύοντας τουρίστες υψηλού εισοδήματος.

Η μαρίνα βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της χερσονήσου του Λαιμού Βουλιαγμένης. Περιλαμβάνει θαλάσσια ζώνη, επιφάνειας περίπου 110 στρεμμάτων και χερσαία ζώνη, συνολικής έκτασης περίπου 52 στρεμμάτων.

Στη θαλάσσια ζώνη προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις:

  • Ανακατασκευή και επέκταση του προσήνεμου μόλου.
  • Ανακατασκευή/αναδιάταξη των δυτικών παραλιακών κρηπιδωματικών και των κρηπιδωμάτων του υπήνεμου μόλου.
  • Επέκταση του υπήνεμου μόλου.
  • Τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολίων.
  • Βυθοκορήσεις για την εξασφάλιση του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους.
  • Διαμόρφωση πεδίου προσγείωσης/απογείωσης ελικοπτέρου στο ακρομόλιο του προσήνεμου μόλου.
  • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων και της υπόλοιπης χερσαίας ζώνης.
  • Αναδιάταξη του εσωτερικού οδικού δικτύου και του συστήματος στάθμευσης της μαρίνας, συμπεριλαμβανομένου υπόγειου χώρου στάθμευσης, συνολικής επιφάνειας περίπου 8.000 τ.μ.
  • Κατασκευή σταθμού καυσίμων και παραλαβής λυμάτων και ελαιωδών καταλοίπων.
  • Κατασκευή υπόγειας σύνδεσης, αποκλειστικά για πεζούς και για ελαφρά οχήματα, με το παρακείμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Η συνολική δόμηση στη Μαρίνα Βουλιαγμένης δεν υπερβαίνει τα 4.800 τ.μ., ενώ προβλέπεται η πλήρης ανακατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων για την εξυπηρέτηση των σκαφών.