ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μειώνει την προμήθειά της επί των μισθώσεων η Airbnb

Μειώνει την προμήθειά της επί των μισθώσεων η Airbnb

Σε 14% από 3%, που ήταν μέχρι πρότινος, αναμένεται να αυξηθεί από τον προσεχή Δεκέμβριο η προμήθεια που καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στην Airbnb. Ταυτόχρονα, θα καταργηθεί πλήρως η προμήθεια που μέχρι σήμερα επιβάλλεται στους επισκέπτες/χρήστες των ακινήτων. Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν είναι υποχρεωτικό να μεταφραστεί και σε αύξηση του κόστους για τους ιδιοκτήτες, καθώς η Airbnb συνιστά τη μετακύλιση του κόστους στους επισκέπτες.

Βέβαια, με δεδομένο ότι προφανώς και κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ιδιοκτήτες που θα επιλέξουν να απορροφήσουν οι ίδιοι ένα μέρος ή και ολόκληρη την προμήθεια, προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να προσφέρουν φθηνότερα τα καταλύματά τους, προσδοκώντας σε αύξηση της πληρότητάς τους. Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, η πανδημία έχει αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων και αναμένεται να αυξήσει ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό μεταξύ των ιδιοκτητών/διαχειριστών καταλυμάτων. Σε περιοχές όπου η προσφορά καταλυμάτων είναι μεγαλύτερη της ζήτησης, είναι πιθανό οι τιμές ανά διανυκτέρευση να μειωθούν, προκειμένου να αυξηθεί η πληρότητα, κάτι βέβαια που θα εξαρτηθεί από την πολιτική που θα υιοθετήσει ο κάθε ιδιοκτήτης ή διαχειριστής.

Οπως εξηγούν στην «Κ» επαγγελματίες διαχειριστές ακινήτων, ουσιαστικά με την κίνηση αυτή η Airbnb μειώνει το περιθώριό της και τα έσοδά της, σε μια προσπάθεια να παραμείνει ανταγωνιστική εν μέσω πανδημίας και να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά. Πώς όμως γίνεται αυτό; Μέχρι σήμερα, η Airbnb εισέπραττε περίπου 16% από το συνολικό τίμημα μιας διαμονής, ως προμήθεια.

Από το ποσοστό αυτό, το 3% προερχόταν από τον ιδιοκτήτη και το υπόλοιπο 13% από τον επισκέπτη, επιμεριζόμενο συνήθως ως τέλος καθαρότητας (3%) και απευθείας προμήθεια προς την Airbnb. Αντιθέτως, με τη νέα τιμολογιακή πολιτική, η προμήθεια για την Airbnb θα μειωθεί σε 14% και θα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ασφαλώς θα ενσωματώνει τη χρέωση αυτή στην τιμή που εφαρμόζει ανά διανυκτέρευση.

Εκτός από τη μειωμένη τιμή που θα πληρώσει ο επισκέπτης, αυξάνεται και η διαφάνεια στην τιμή, καθώς αντί για επιμέρους τιμές και χρεώσεις, ανάλογα με το ακίνητο, τώρα θα καλείται να πληρώσει μία και μόνο τιμή για τη διαμονή του, στην οποία θα ενσωματώνονται όλες οι σχετικές χρεώσεις, προμήθειες και τα τέλη καθαρισμού. Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο δοκιμάστηκε πιλοτικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, σε συνεργασία με επαγγελματίες διαχειριστές ακινήτων, και όπως φαίνεται έτυχε θετικής αποδοχής, με αποτέλεσμα να λανσάρεται πλέον ευρέως. Σύμφωνα με την Airbnb, η πιλοτική εφαρμογή σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες οδήγησε σε αύξηση των κρατήσεων. Μέσω της κατάργησης της προμήθειας προς τους επισκέπτες, οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές των ακινήτων μπορούν να διαχειρίζονται εκείνοι την τελική τιμή που πληρώνουν οι υποψήφιοι πελάτες τους.

Σύμφωνα με φορείς της αγοράς ακινήτων, αυτό γίνεται τόσο για λόγους ανταγωνισμού (π.χ. η Booking εφαρμόζει ένα αντίστοιχο σύστημα, με προμήθεια 15%) όσο και για να τονωθεί η ζήτηση προς την Airbnb, στοιχείο κρίσιμο ενόψει της δρομολογούμενης δημόσιας εγγραφής της εταιρείας στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Από την άλλη πλευρά βέβαια, το γεγονός ότι η τελική επιλογή της τιμής εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες είναι πιθανό να ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους ιδιοκτήτες μεμονωμένων ακινήτων, εφόσον οι επαγγελματίες του κλάδου επιλέξουν μια πιο επιθετική στρατηγική και μειώσουν τις τιμές σε κάποια από τα καταλύματα που διαχειρίζονται.