ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε 14 εργάσιμες αυξάνεται η άδεια πατρότητας

Στο δεύτερο μέρος τού υπό κατάρτιση σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο κοινοτική οδηγία που αφορά την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
(Φωτ. Shutterstock)

Αδεια τοκετού στον πατέρα, πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια και στους δύο γονείς, προστασία των πατέρων από την απόλυση και άδειες φροντίδας ανήμπορου γονέα, παιδιού, αδελφού ή συζύγου περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων της αγοράς εργασίας» που αναμένεται να πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή εντός του Νοεμβρίου. 

Στην πράξη, στο δεύτερο μέρος τού υπό κατάρτιση σχεδίου νόμου ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο κοινοτική οδηγία που αφορά την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση άδειας τοκετού διάρκειας 14 ημερών στον πατέρα. 

Σήμερα, στον ιδιωτικό τομέα η άδεια πατρότητας είναι μόλις 2 ημέρες και βάσει της προτεινόμενης διάταξης αυξάνεται στις 14 εργάσιμες ημέρες. Πρόκειται για προσαρμογή της οδηγίας 2019/1168, με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα και των δύο γονέων στην άσκηση της γονικής φροντίδας. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, κάθε εργαζόμενος πατέρας θα δικαιούται άδεια πατρότητας 14 εργάσιμων ημερών, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. 

Η άδεια αυτή θα κατανέμεται κατά 2 ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 12 θα πρέπει να λαμβάνονται, συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της γέννησης του τέκνου, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που πρόκειται για εργαζόμενο με μερική απασχόληση, η άδεια θα χορηγείται αναλογικώς προς τον χρόνο εργασίας σε σχέση με τον συγκρίσιμο εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης.

Η άδεια πατρότητας θα χορηγείται υποχρεωτικώς από τον εργοδότη με αποδοχές και δεν θα εξαρτάται από προηγούμενη απασχόληση ή προϋπηρεσία, αλλά ούτε και από τη συζυγική ή οικογενειακή κατάσταση του εργαζομένου. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως 8 ετών, η άδεια πατρότητας θα χορηγείται από την τοποθέτηση του παιδιού στην οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με το ίδιο νομοσχέδιο θα προβλέπεται η προστασία των νέων πατέρων κατά της απόλυσης, επί 2 μήνες από τον τοκετό για το 1ο παιδί, 4 μήνες μετά τον τοκετό για το 2ο παιδί και 6 μήνες μετά τον τοκετό για κάθε επόμενο τέκνο.

Να σημειωθεί ότι στο ίδιο σχέδιο νόμου, σε άλλο κεφάλαιο, υπάρχει διάταξη που καθιστά πιο εύκολη την απόλυση με προειδοποίηση, καθώς θεσμοθετεί το δικαίωμα του εργοδότη να απαγορεύει την προσέλευση του εργαζομένου στη δουλειά μετά την προειδοποίηση της απόλυσής του. Βέβαια ο εργαζόμενος, αν και δεν θα προσέρχεται στον χώρο εργασίας του, θα αμείβεται κανονικά έως και τη λύση της εργασιακής σχέσης.  

Με άλλες διατάξεις θα δίνεται πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια έως ότου το παιδί γίνει 8 ετών για όλους τους πατέρες και όσες μητέρες δεν λαμβάνουν ήδη την 6μηνη παροχή προστασίας μητρότητας. Προσοχή, όμως: Από τους 6 μήνες, οι 2 πρώτοι θα πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό. Οι υπόλοιποι 4 θα είναι άνευ αποδοχών.

Επίσης, προβλέπεται άδεια φροντίδας ανήμπορου γονέα, παιδιού, αδελφού, συζύγου ή συντρόφου συνολικής διάρκειας 5 εργάσιμων ημερών ανά έτος και άδεια ανωτέρας βίας (για παρόμοιο λόγο) με διάρκεια έως 2 εργάσιμες ημέρες ετησίως.