ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεύτερη ευκαιρία για τις 120 δόσεις

Οι ασφαλιστικές εισφορές των οποίων η πληρωμή έχει ανασταλεί έως τον Απρίλιο του 2021 μπορούν να πληρωθούν από εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες σε 12 ή 24 δόσεις.

Την αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων που χάθηκαν λόγω της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού, αλλά και νέα ρύθμιση 12 ή 24 δόσεων, για την πληρωμή εισφορών από εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που η πληρωμή τους είχε ανασταλεί, προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».

Οπως αποκάλυψε η «Κ» της Κυριακής, τη δυνατότητα να ενταχθούν πάλι στη ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν οφειλέτες που δεν πλήρωσαν τις δόσεις Ιουνίου – Οκτωβρίου 2020 αρκεί να πληρώσουν τη δόση Νοεμβρίου μέχρι το τέλος του μήνα. Οσο για τις εισφορές που η πληρωμή τους έχει ανασταλεί έως τον Απρίλιο του 2021, αυτές θα μπορούν να πληρωθούν από εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες σε 12 ή 24 δόσεις.

«Διευκολύνουμε χιλιάδες πληττόμενους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες με ρύθμιση οφειλών 12 ή 24 δόσεων και δεύτερη ευκαιρία για επανένταξη σε παλιές ρυθμίσεις σε όσους την έχασαν λόγω COVID-19», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, παρουσιάζοντας τις σχετικές διατάξεις που προβλέπουν αναλυτικά τα εξής:  

Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της COVID-19, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση 24 μηνιαίων δόσεων, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής τα 50 ευρώ. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, έως τις 31/07/2021. Οι βασικές οφειλές που μπορούν να υπαχθούν σε αυτή θα κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τόκο 2,5% (σε ετήσια βάση), από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση. Εάν η ρύθμιση γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις, δεν επιβαρύνεται με τόκο. 

Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Η ρύθμιση θα «χάνεται» εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι της, θα χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος και θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων όπως και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Στον αντίποδα, σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, θα καθίσταται απαιτητή η υπόλοιπη οφειλή καθώς και οι προηγούμενοι τόκοι και προσαυξήσεις. Οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις μήνες στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και οι οποίοι έχασαν τουλάχιστον 2 δόσεις κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 και βγήκαν εκτός, μπορούν να επανενταχθούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της ρύθμισης που αναβιώνει παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.